byggemiljo.no

Website:http://www.byggemiljo.no
Oppstemmer mottatt33
Nedstemmer mottatt23
Karma:11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (61)

1

8   6

akkumulering


Uønsket oppsamling (opphoping) av stoffer i organismer. Opphoping av slike stoffer kan skje enten via forurenset næring, via luft/ vannopptak, eller begge veier. Se også biokonsentrering og bioakkumulering.
Kilde: byggemiljo.no

2

7   5

bioakkumulering


Opphopning av stoffer i en organisme ved opptak gjennom overflate og gjeller (biokonsentrering) og gjennom næring. Når høyerestående organismer lever av organismer med akkumulert forurensing, vil mengden av disse stoffene øke oppover i næringskjeden. Det er ofte dette en mener når en bare snakker om (bio)akkumulering. Opphopning oppover i n [..]
Kilde: byggemiljo.no

3

5   1

alkalisk


(basisk): Vannløsning av stoffer som har pH-verdi høyere enn 7,0 (i motsetning til syrer som gir lav pH-verdi). Alkaliske stoffer smaker som oftest bittert og virker etsende og ødeleggende på biologisk vev. Brukes ofte som oppløsningsmidler (lut).
Kilde: byggemiljo.no

4

5   2

arvestoff


(deoksiribonukleinsyre - DNA): I hver levende celle finnes dette lange makromolekylet som besitter den komplette arveinformasjonen til individet. Hver organisme har sitt individuelle DNA som fastlegger de genetiske egenskapene gjennom en rekke gener. 
Kilde: byggemiljo.no

5

2   0

tiltakshaver


Den som bestiller og betaler bygget og står som eier overfor myndighetene ved byggesøknad
Kilde: byggemiljo.no

6

2   3

opprinnelig f


orbindelser som ikke er organiske (kommer fra dyr eller planter); d.v.s. stoffer av mineralsk opprinnelse. I dag omfatter begrepet alle kjemiske stoffer som ikke inneholder karbon, f.eks. metaller, mineraler, noen salter og syrer.
Kilde: byggemiljo.no

7

1   0

bæreevne


 Kapasitet til å tåle påvirkning uten å gi målbare negative effekter.
Kilde: byggemiljo.no

8

1   0

energiform


 Tilstand som energi kan opptre i, for eksempel kinetisk energi, potensiell energi, strålingsenergi og kjemisk bundet energi.
Kilde: byggemiljo.no

9

0   0

abiotiske


Ikke levende miljøforhold. Abiotiske faktorer er ikke-biologiske miljøpåvirkninger på økosystem, som f.eks. klima, lys, temperatur, jordbunnsforhold eller vannkjemi.
Kilde: byggemiljo.no

10

0   0

agenda 21


Handlingsplan for den 21. århundre undertegnet av mer enn 100 land i 1992 med utgangspunkt i behovet for en bærekraftig utvikling. Med Agenda 21 endret miljøpolitikken seg fra å fokusere på enkelte problemer til å se på helheten: utvikling innefor økonomiske, miljømessige og sosiale rammevilkår. Oppfølging av miljøutfordringene i Norge [..]
Kilde: byggemiljo.no


For å vise alle 61 definisjoner, vennligst logg inn.