barn.hjernehjelp.no

Website:http://barn.hjernehjelp.no
Oppstemmer mottatt5
Nedstemmer mottatt3
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (49)

1

1   0

agnosi


Svikt i persepsjonen som innebærer evnen til å gjenkjenne stimuli
Kilde: barn.hjernehjelp.no

2

1   0

dysfasi


Språkforstyrrelse (brukes oftest afasi)
Kilde: barn.hjernehjelp.no

3

1   0

emboli


Løsnet blodpropp
Kilde: barn.hjernehjelp.no

4

1   0

infarkt


Celledød pga lav tilførsel av næringsstoffer og oksygen
Kilde: barn.hjernehjelp.no

5

1   0

kognitiv


Det som har med tenkning å gjøre (språk, forståelse, hukommelse, problemløsning, oppmerksomhet, innsikt og lignende.)
Kilde: barn.hjernehjelp.no

6

0   0

apoplexia cerebri


Hjerneslag
Kilde: barn.hjernehjelp.no

7

0   0

afasi


Språkforstyrrelser som følge av hjerneskade
Kilde: barn.hjernehjelp.no

8

0   0

ekspressiv afasi


Vansker med å produsere tale. Utrykke seg
Kilde: barn.hjernehjelp.no

9

0   0

impressiv afasi


Vansker med å forstå/oppfatte språk
Kilde: barn.hjernehjelp.no

10

0   0

anoxi


Skade etter mangel på surstofftilførsel til hjernen
Kilde: barn.hjernehjelp.no


For å vise alle 49 definisjoner, vennligst logg inn.