Betydning kognitiv
Hva betyr kognitiv? Her finner du 18 betydninger av ordet kognitiv. Du kan også legge til en definisjon av kognitiv selv.

1

2   0

kognitiv


Det som har med forstanden (tenkning og evne til å tilegne seg kunnskap) å gjøre.
Kilde: kreftlex.no

2

1   0

kognitiv


som har med det å sanse, oppfatte og å forstå å gjøre: erfaringsbasert erkjennelse. | :''Han er oppteken av '''kognitiv''' terapi.'' | :''Litterær kompetanse kan sees i et '''kognitivt''' perspektiv. [..]
Kilde: no.wiktionary.org

3

2   1

kognitiv


Kognition betyder tænkning og evne til at lære og erkende. Kognitiv betyder kundskabsmæssig eller erkendelsesmæssig. Kognitiv betyder det, der har med erkendelsesprocesser at gøre – dvs. de processer, [..]
Kilde: neuropaedagog.dk

4

1   0

kognitiv


Kognisjon (fra latin: Cognitio erkjennelse) viser innen moderne psykologi og nevrologi til temaer som oppfatning og tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, avgjørelser (&quo [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

1   0

kognitiv


Å være kognitiv har med oppfatning, erkjennelse og tenkning å gjøre. Kognitiv læring er i psykologien tilknyttet fornuftsbestemt og erfaringsbasert erlkemmese, og står ofte i motsetning til alt som baserer seg på følelser og intuisjon. Innenfor et kognitivt system kan visse typer informasjon behandles vitenskapelig, som sanseinntrykk, tanker eller minner. Menneskehjernen kan betraktes som et kognitivt system i seg selv, men det kan også enkelte funksjoner i hjernen. Filosofien logisk positivisme fra 1920-tallet hadde som sentral tese at verdiutsagn ikke var kognitive og dermed hinsides fornuft.
Lars A Reinton - 21. august 2018

6

1   0

kognitiv


som har med tenkning, oppfattelse, hukommelse å gjøre; som dreier seg om vår "fornuft"
Kilde: amv.legehandboka.no

7

1   0

kognitiv


Fra latin cognitio viten. Faktorer og prosesser som har med erkjennelsesmessige og tankemessige funksjoner å gjøre, slik som oppfattelse (persepsjon), læring, hukommelse, tenkning og språk.
Kilde: fmr.no

8

1   0

kognitiv


Det som har med tenkning å gjøre (språk, forståelse, hukommelse, problemløsning, oppmerksomhet, innsikt og lignende.)
Kilde: barn.hjernehjelp.no

9

0   0

kognitiv


(eng. cognitive, av lat. cognitius, (er)känt), det som angår eller berör kunskap. 1. Kännetecken hos medvetandeakter eller medvetandeprocesser som har med kunskap att göra, i motsats till t.ex. viljea [..]
Kilde: filosofia.fi

10

0   0

kognitiv


  Forstandsmessig, erkjennelsesmessig. I psykologien bruker man betegnelsen "kognitive prosesser" om persepsjon og tenkning, i motsetning til "affektive prosesser" (emosjoner og følelser).
Kilde: helsenett.no

11

0   0

kognitiv


Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk, leseevne.
Kilde: boligabc.no

12

0   0

kognitiv


hva angår oppfatning, tankevirksomhet og hukommelse
Kilde: fhi.no

13

0   0

kognitiv


(eng. cognitive, av lat. cognitius, (er)känt), det som angår eller berör kunskap. 1. Kännetecken hos medvetandeakter eller medvetandeprocesser som har med kunskap att göra, i motsats till t.ex. viljea [..]
Kilde: filosofia.fi

14

0   0

kognitiv


som har med tenkning, oppfattelse, hukommelse å gjøre; som dreier seg om vår "fornuft"
Kilde: nhi.no

15

0   0

kognitiv


som avser kognition; de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras, till de kognitiva funktionerna räknas bland annat varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, proble [..]
Kilde: handboken.medibas.se

16

0   0

kognitiv


som har med tenkning, oppfattelse, hukommelse å gjøre; som dreier seg om vår "fornuft"
Kilde: nevro.legehandboka.no

17

0   0

kognitiv


som avser kognition; de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras, till de kognitiva funktionerna räknas bland annat varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, proble [..]
Kilde: handboken.medibas.se

18

0   0

kognitiv


som har med tenkning, oppfattelse, hukommelse å gjøre; som dreier seg om vår "fornuft"
Kilde: myoreflex.legehandboka.no

Legg til betydningen av kognitiv
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< storleik interessere >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning