Betydning styre
Hva betyr styre? Her finner du 11 betydninger av ordet styre. Du kan også legge til en definisjon av styre selv.

1

2   0

styre


Et styre er en gruppe personer som leder en organisasjon, bedrift, eller en myndighetsetat. Styremedlemmene i styret til en bedrift velges av eierne som deres representanter for å ivareta eiernes int [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1   0

styre


håndtak til å styre med | makt, ledelse | substantiv: et styre - styret - styrer - styra/styrene | ratt | regjere | føre, lede | herske, regjere | stagge, beherske | :''Du må lære deg å '''s [..]
Kilde: no.wiktionary.org

3

1   0

styre


Styret i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er et lovpålagt selskapsorgan som skal forvalte selskapet. Styret for aksjeselskap kan bestå av kun én person, mens allmennaksjeselskap skal ha et [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

styre


Styret i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er et lovpålagt selskapsorgan som skal forvalte selskapet. Styret for aksjeselskap kan bestå av kun én person, mens allmennaksjeselskap skal ha et [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

styre


 ... Les mer
Kilde: lederkilden.no

6

0   0

styre


Påbudt ledelsesorgan i aksjeselskaper. Styret velges av generalforsamlingen, og styreleder av styret.
Kilde: lederkilden.no

7

0   0

styre


Et kollegium valgt av aksjonærene for å påse at selskapets regnskap og form.. 
Kilde: jusstorget.no

8

0   0

styre


styret har det overordnede ansvaret for den økonomiske, juridiske og moralske delen av driften. Styret skal ha fokus på visjon, mål og strategi. De har også ansvaret for å stake ut en kurs og ta overordnede beslutninger som har direkte innvirkning på hvordan organisasjonen skal driftes og hvor målsetningene ligger. Man kan også ha et arbeid [..]
Kilde: konsertarrangor.no

9

0   0

styre


n. 1 styre; 2 ror på nordlandsbåten
Kilde: elgsnes.no

10

0   0

styre


Et styre en en gruppe personer som velges av eierne som deres representanter for å ivareta eiernes interesser. Et styre ledes normalt av en styreleder.

Innen selskapsretten er styret det organet som står for den øverste ledelsen av selskapets forvaltning. Styret har dessuten ansvaret for at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måt [..]
Kilde: oppstart.no

11

0   1

styre


støye o.a.
Kilde: oaks.nvg.org

Legg til betydningen av styre
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< øyne tema >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning