Betydning samtykke
Hva betyr samtykke? Her finner du 12 betydninger av ordet samtykke. Du kan også legge til en definisjon av samtykke selv.

1

6 Thumbs up   2 Thumbs down

samtykke


Tillatelse.
Kilde: legaliz.no

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

samtykke


En frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv.
Kilde: datatilsynet.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

samtykke


Definisjon Erklæring om at tiltak kan igangsettes der erklæringen er avgitt frivillig, innholdet er uttrykkelig og erklæringen er avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltake
Kilde: volven.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

samtykke


Definisjon Erklæring om at tiltak kan igangsettes der erklæringen er avgitt frivillig, innholdet er uttrykkelig og der erklæringen er avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket. Dette [..]
Kilde: volven.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

samtykke


consent
Kilde: termbase.uhr.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

samtykke


consent
Kilde: familysearch.org

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

samtykke


Vedtak som uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden. Operatøren må innh [..]
Kilde: ptil.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

samtykke


Det å si seg enig i , tilsagn. Jeg gir mitt samtykke.  
Kilde: helsekompetanse.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

samtykke


mutual understanding, accommodation, agreement
Kilde: statsci.org

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

samtykke


Et samtykke er en frivillig accept fra en person om at personen er indforstået. Accepten skal indhentes hos personen forud for en handling og samtykket skal være specifikt. Det betyder at samtykket sk [..]
Kilde: neuropaedagog.dk

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

samtykke


(subst.:) samtykke
Kilde: sprakradet.no

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

samtykke


(verb) samtykkja (samtykkjer–samtykte–samtykt)
Kilde: sprakradet.no

<< samtlige samvittighet >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning