Betydning samtykke
Hva betyr samtykke? Her finner du 12 betydninger av ordet samtykke. Du kan også legge til en definisjon av samtykke selv.

1

6   2

samtykke


Tillatelse.
Kilde: legaliz.no

2

1   1

samtykke


En frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv.
Kilde: datatilsynet.no

3

0   0

samtykke


Definisjon Erklæring om at tiltak kan igangsettes der erklæringen er avgitt frivillig, innholdet er uttrykkelig og erklæringen er avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltake
Kilde: volven.no

4

0   0

samtykke


Definisjon Erklæring om at tiltak kan igangsettes der erklæringen er avgitt frivillig, innholdet er uttrykkelig og der erklæringen er avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket. Dette [..]
Kilde: volven.no

5

0   0

samtykke


consent
Kilde: termbase.uhr.no

6

0   0

samtykke


consent
Kilde: familysearch.org

7

1   1

samtykke


Vedtak som uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden. Operatøren må innh [..]
Kilde: ptil.no

8

0   0

samtykke


Det å si seg enig i , tilsagn. Jeg gir mitt samtykke.  
Kilde: helsekompetanse.no

9

0   0

samtykke


mutual understanding, accommodation, agreement
Kilde: statsci.org

10

1   2

samtykke


Et samtykke er en frivillig accept fra en person om at personen er indforstået. Accepten skal indhentes hos personen forud for en handling og samtykket skal være specifikt. Det betyder at samtykket sk [..]
Kilde: neuropaedagog.dk

11

0   1

samtykke


(subst.:) samtykke
Kilde: sprakradet.no

12

0   2

samtykke


(verb) samtykkja (samtykkjer–samtykte–samtykt)
Kilde: sprakradet.no

Legg til betydningen av samtykke
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< samtlige samvittighet >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning