Betydning salamander
Hva betyr salamander? Her finner du 12 betydninger av ordet salamander. Du kan også legge til en definisjon av salamander selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


amfibie, lever gjerne i tjern og dammer | Bokmål
Kilde: no.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


Salamander kan referere til: Salamandere, en gruppe amfibier Småsalamander (Lissotriton vulgaris) Storsalamander (Triturus cristatus) Salamander (fabeldyr) med tilknytning til ild Salamander (metafor [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


Salamander som metafor ble introdusert av Jens Bjørneboe i romanen Jonas (1955). Begrepet henter Bjørneboe fra Karel Čapeks Salamanderkrigen. I romanen fører humanisten overlærer Jochumsen en intens k [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


Salamander er i folketroen, og som symbol, navnet på en skapning med en øgle-lignende form, som vanligvis knyttes til det klassiske elementet ild. I Paracelsus sitt verk om alkymi, er salamander beskr [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


Salamander er i folketroen, og som symbol, navnet på en skapning med en øgle-lignende form, som vanligvis knyttes til det klassiske elementet ild. I Paracelsus sitt verk om alkymi, er salamander beskr [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


Innsatsstyrke Salamander er en av Sjøheimevernets (SHV) fire innsatsstyrker, underlagt SHV Gruppe Sør og SHV kommandoen. Salamander er vestlandets spydspiss i Sjøheimevernet.
Kilde: no.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


  Ovn med berre overvarme. Vert nytta til å glasere eller gratinere rettar i.
Kilde: ndla.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


Ovn med bare overvarme. Brukes til å glasere eller gratinere retter i.
Kilde: gilde.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


Ovn med kraftig overvarme hvor du kan justere avstanden mellom grillelement og råvare. Benyttes som regel til glasering og gratinering av retter
Kilde: laerling.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


Salamander - firfisle som lever i og av flammer. Fabeldyr
Kilde: home.online.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


salamandră
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

salamander


salamandra
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

<< råne gaupe >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning