Betydning regjering
Hva betyr regjering? Her finner du 7 betydninger av ordet regjering. Du kan også legge til en definisjon av regjering selv.

1

11 Thumbs up   4 Thumbs down

regjering


Regjeringen har 20 medlemmer, med statsministeren som sjef. De andre ministerne leder hvert sitt departement. Det er regjeringen som gjennomfører den politikken som bestemmes på Stortinget.
Kilde: nrksuper.no

2

4 Thumbs up   6 Thumbs down

regjering


I Grunnloven står det at regjeringen skal bestå av statsministeren og minst syv andre medlemmer (statsråder). Antallet har variert noe; dagens regjering består av 19 statsråder i tillegg til statsmini [..]
Kilde: stortinget.no

3

2 Thumbs up   5 Thumbs down

regjering


mf riksstyre n.
Kilde: ivaraasen.no

4

1 Thumbs up   5 Thumbs down

regjering


Regjering betyr dels selve virksomheten som handler om å styre et land, og betegner i tillegg en forsamling av regjeringsmedlemmer. Hvem som er medlemmer av en regjering varierer sterkt mellom ulike s [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   4 Thumbs down

regjering


Det politiske organet som har den utøvende makten.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

6

0 Thumbs up   4 Thumbs down

regjering


Regjeringen kalles også statsrådet og er politisk avsvarlig for landets utøvende myndighet. Forløpere opp gjennom historien er f.eks. kongsråd, riksråd, kanselli og ministerium, men med parlamentarismen ble regjeringen avhengig av nasjonalforsamlingen.
Kilde: kragerovgs.no

7

1 Thumbs up   6 Thumbs down

regjering


government
Kilde: familysearch.org

<< regatta regle >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning