Betydning permisjon
Hva betyr permisjon? Her finner du 10 betydninger av ordet permisjon. Du kan også legge til en definisjon av permisjon selv.

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Permisjon (av latin permissio, «tillatelse») er tjenestefrihet fra arbeid i begrenset tid. I Norge har arbeidstakere har gjerne rett til permisjon ved svangerskap og adopsjon og ved barns og barnepass [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Definisjon Avtalt fravær fra den kliniske enheten under et døgnopphold
Kilde: volven.no

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Definisjon Avtale mellom sykehus og innlagt pasient om at pasienten kan forlate sykehuset i en kortere periode
Kilde: volven.no

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Leave of absence
Kilde: termbase.uhr.no

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Arbeidstaker gis fri fra arbeidet med eller uten lønn i henhold til særskilt avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, eller i henhold til lov- eller avtalefestet rett.
Kilde: ys.no (offline)

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


leave of absence
Kilde: nordisketax.net

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Arbeidstaker gis fri fra arbeidet med eller uten lønn i henhold til særskilt avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, eller i henhold til lov- eller avtalefestet rett.
Kilde: bibforb.no (offline)

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Arbeidstakerens adgang til å få fri, med eller uten lønn, etter gjeldende regelverk. Dette gjelder f. eks. fri med lønn for å gå til tannlege, følge barn til første skoledag, ved dødsfall i nærmeste f [..]
Kilde: lo.no

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Permisjon betyr at man får fri fra fengselet, for eksempel for å være hjemme med familien ei helg. Man må sitte en god stund i fengsel før man får permisjon.
Kilde: kriminalomsorgen.no

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

permisjon


Arbeidstakerens adgang til å få fri med eller uten lønn etter gjeldende regelverk.
Kilde: nho.no

<< periferi perse >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning