Betydning pårørende
Hva betyr pårørende? Her finner du 5 betydninger av ordet pårørende. Du kan også legge til en definisjon av pårørende selv.

1

8   0

pårørende


Familiemedlem eller en venn eller annen nær person.
Kilde: kriminalomsorgen.no

2

4   0

pårørende


Definisjon:Nærmeste familiePårørende til en pasient som ikke er ledsager har som hovedregel ikke rett til dekning av reiseutgifter etter syketransportforskriften.Transport for pårørende når pasi [..]
Kilde: pasientreiser.no

3

1   0

pårørende


dei/den pårørande, dei næraste
Kilde: sprakradet.no

4

1   0

pårørende


Definisjon Person som er registrert som kontakt for informasjon om pasientens tilstand eller utvikling, dette er oftest familie eller verge
Kilde: volven.no

5

1   0

pårørende


Begrepet ”pårørende” er mye brukt. Straffeprosessuelle rettigheter tilkommer i utgangspunktet den fornærmede, selv om også andre pårørende kan være hardt rammet av en straffbar handling. Pårørende til mindreårige fornærmede har imidlertid behov for prosessuelle rettigheter. Dette er ivaretatt ved at pårørende kan utøve rettigheter [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

Legg til betydningen av pårørende
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< påregnelighet påse >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning