pasientreiser.no

Website:https://pasientreiser.no/
Oppstemmer mottatt8
Nedstemmer mottatt4
Karma:5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (33)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

ledsager


Definisjon:Nødvendig reisefølgeEn ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandler/behandlingssted. Ledsager kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. Behovet for ledsager skal dokumenteres av behandler/helsepersonell. Kravet til dokumentasjon gjelder ikke ved ledsagelse av barn. Utgifter for nødvendig ledsager d [..]
Kilde: pasientreiser.no (offline)

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

pårørende


Definisjon:Nærmeste familiePårørende til en pasient som ikke er ledsager har som hovedregel ikke rett til dekning av reiseutgifter etter syketransportforskriften.Transport for pårørende når pasienten transporteres i ambulanse dekkes ikke. Hovedregelen er at reiseutgifter ikke dekkes hvis helseinstitusjonen innkaller pårørende på grunn av forverring [..]
Kilde: pasientreiser.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alenebil


Definisjon:Pasienten deler ikke bil med andre pasienter.Alenebil betyr at pasienten ikke deler bil med noen andre pasienter. Dersom det av helsemessige årsaker er nødvendig med bil helt alene, skal dette dokumenteres ved at det skrives i rekvisisjonen som et spesielt behov. Alenebil/bil alene er ingen pasientrettighet, men kan være nødvendig i tilf [..]
Kilde: pasientreiser.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

egenandel


Definisjon:Det beløpet pasienten selv må legge utStortinget fastsetter hvert år satsen for pasientens egenandel. Egenandelen for en enkeltreise innad i helseregion er i 2011 130 kroner (260 kroner tur/retur). Egenandelen for fritt sykehusvalg ut av helseregion er 400 kroner for enkeltreise og 800 kroner tur/retur. Når reisens totale kostnad ikke ov [..]
Kilde: pasientreiser.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

egenandelstak


Definisjon:Summen av egenandeler for å oppnå frikortNår du har betalt egenandeler opp til et visst beløp, såkalt egenandelstak, får du frikort og slipper å betale flere egenandeler i inneværende år. For mer informasjon, se her.
Kilde: pasientreiser.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elektronisk rekvirering


Definisjon:Rekvirering av pasientreise ved hjelp av EPJ-system eller NISSYBehandlere som er tilknyttet Norsk Helsenett har mulighet til å rekvirere pasientreiser elektronisk gjennom sitt EPJ system eller gjennom NISSY. Dersom en pasient har en elektronisk rekvisisjon trenger man ikke en papirrekvisisjon.
Kilde: pasientreiser.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

forhåndsregistrering


Definisjon:Rekvisisjonen registreres i forkant av reisenRekvisisjonen registreres i forkant av reisen, enten direkte ved elektronisk rekvirering eller ved å ringe/fakse pasientreisekontoret for registrering.
Kilde: pasientreiser.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

frikort


Definisjon:Pasienten betaler ikke egenandelerFrikortordningene skal skjerme pasienter mot for høye utgifter til egenandeler. Med frikort slipper pasienten å betale flere egenandeler. Alle egenandelene pasienten betaler registeres automatisk. Når pasienten har nådd beløpsgrensen for frikort, får han frikort automatisk tilsendt i posten.
Kilde: pasientreiser.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fritt sykehusvalg


Definisjon:Rett til å velge sykehus/behandlingsstedFritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted. Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse eller utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psyki [..]
Kilde: pasientreiser.no (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

helfo


Acronym:HelseøkonomiforvaltningenHelseøkonomiforvaltningen (HELFO) ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av stønadsordninger for befolkningen. HELFO behandler blant annet bidragsreiser, som for eksempel terapiridning, og forvalter ordningen med automatisk frikort.
Kilde: pasientreiser.no (offline)


For å vise alle 33 definisjoner, vennligst logg inn.