pasientreiser.no

Website:https://pasientreiser.no/
Oppstemmer mottatt8
Nedstemmer mottatt4
Karma:5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (33)

1

4   0

ledsager


Definisjon:Nødvendig reisefølgeEn ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandler/behandlingssted. Ledsager kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. Behovet [..]
Kilde: pasientreiser.no

2

4   1

pårørende


Definisjon:Nærmeste familiePårørende til en pasient som ikke er ledsager har som hovedregel ikke rett til dekning av reiseutgifter etter syketransportforskriften.Transport for pårørende når pasi [..]
Kilde: pasientreiser.no

3

0   0

alenebil


Definisjon:Pasienten deler ikke bil med andre pasienter.Alenebil betyr at pasienten ikke deler bil med noen andre pasienter. Dersom det av helsemessige årsaker er nødvendig med bil helt alene, skal [..]
Kilde: pasientreiser.no

4

0   0

egenandel


Definisjon:Det beløpet pasienten selv må legge utStortinget fastsetter hvert år satsen for pasientens egenandel. Egenandelen for en enkeltreise innad i helseregion er i 2011 130 kroner (260 kroner [..]
Kilde: pasientreiser.no

5

0   0

egenandelstak


Definisjon:Summen av egenandeler for å oppnå frikortNår du har betalt egenandeler opp til et visst beløp, såkalt egenandelstak, får du frikort og slipper å betale flere egenandeler i inneværen [..]
Kilde: pasientreiser.no

6

0   0

elektronisk rekvirering


Definisjon:Rekvirering av pasientreise ved hjelp av EPJ-system eller NISSYBehandlere som er tilknyttet Norsk Helsenett har mulighet til å rekvirere pasientreiser elektronisk gjennom sitt EPJ system e [..]
Kilde: pasientreiser.no

7

0   0

forhåndsregistrering


Definisjon:Rekvisisjonen registreres i forkant av reisenRekvisisjonen registreres i forkant av reisen, enten direkte ved elektronisk rekvirering eller ved å ringe/fakse pasientreisekontoret for regis [..]
Kilde: pasientreiser.no

8

0   0

frikort


Definisjon:Pasienten betaler ikke egenandelerFrikortordningene skal skjerme pasienter mot for høye utgifter til egenandeler. Med frikort slipper pasienten å betale flere egenandeler. Alle egenandele [..]
Kilde: pasientreiser.no

9

0   0

fritt sykehusvalg


Definisjon:Rett til å velge sykehus/behandlingsstedFritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge syke [..]
Kilde: pasientreiser.no

10

0   1

helfo


Acronym:HelseøkonomiforvaltningenHelseøkonomiforvaltningen (HELFO) ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av stønadsordninger for befolkningen. HELFO behandler blant annet bidragsre [..]
Kilde: pasientreiser.no


For å vise alle 33 definisjoner, vennligst logg inn.