nokut.no

Website:https://www.nokut.no
Oppstemmer mottatt14
Nedstemmer mottatt13
Karma:2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (21)

1

8   2

læringsutbytte


Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen.
Kilde: nokut.no

2

5   1

kvalifikasjon


En kvalifikasjon er et formelt læringsutbytte som er vurdert av en godkjent instans og som kan dokumenteres.
Kilde: nokut.no

3

1   0

ferdigheter


Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.
Kilde: nokut.no

4

0   0

ects


(European credit transfer and accumulation system) Et poengsystem for å beskrive ulike moduler innen høyere utdanning.
Kilde: nokut.no

5

0   0

ecvet


(European credit system for vocational education and training) Et poengsystem som viser til læringsutbytte, gjelder fag- og yrkesopplæringen.
Kilde: nokut.no

6

0   5

emne


Den minste enheten som godkjennes og inngår i et studieprogram. Emnenes omfang er målt i studiepoeng.
Kilde: nokut.no

7

0   0

emnebeskrivelse


En plan for et emne: mål for og innhold i emnet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.
Kilde: nokut.no

8

0   0

formativ vurdering


Vurdering underveis som skal fremme læring.
Kilde: nokut.no

9

0   0

generell kompetanse


Det å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner. Kompetanse er òg å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke.
Kilde: nokut.no

10

0   0

henvisninger til kvalifikasjonsnivå


Kobling mellom kvalifikasjonsnivåer i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner (EQF).
Kilde: nokut.no


For å vise alle 21 definisjoner, vennligst logg inn.