Betydning klage
Hva betyr klage? Her finner du 19 betydninger av ordet klage. Du kan også legge til en definisjon av klage selv.

1

3   2

klage


uttrykk for misnøye | uttrykke misnøye
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   1

klage


Lisensavdelingens vedtak om kringkastingsavgift kan påklages til Medietilsynet som klageinstans. Klagen må sendes til NRK Lisensavdelingen, som deretter foretar en ny vurdering av saken, før den ev [..]
Kilde: medietilsynet.no

3

0   1

klage


Det uttrykke misnøye eller irritasjon om noe. Det angi at man lider av en smerte eller et annet symptom på sykdom.

"Jeg begynte å klage på hodepine."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

4

1   2

klage


Se også: Reklamasjonsrett, for en kjøpers rett til å klage over selgers manglende oppfyllelse av kjøpsavtalen Klageretten er en rett til å kreve at forvaltningen behandler en sak på nytt kombine [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   1

klage


Definisjon Et forvaltningsrettslig middel som består i at en sak blir brakt inn til ny behandling i et overordnet forvaltningsorgan. Det allmenne hjemmelsgrunnlaget er forvaltningslovens kap. IV. Omf [..]
Kilde: volven.no

6

0   1

klage


Definisjon Forvaltningsrettslig middel som består i at en sak blir brakt inn til ny behandling i et overordnet forvaltningsorga
Kilde: volven.no

7

0   1

klage


complaint / appeal "Complaint" (general term). 'You sent this a complaint about noise during an examination last Wednesday.' "Appeal" (legal term - where the matter is to [..]
Kilde: termbase.uhr.no

8

0   1

klage


appeal (against a decision)
Kilde: termbase.uhr.no

9

0   1

klage


klaga, kjæra (på); gremjast, syta
Kilde: ivaraasen.no

10

0   1

klage


Du får skriftleg svar på alle søknader. Dersom du meiner at søknaden din er behandla feil i forhold til regelverket, kan du sende ei skriftleg klage til klagenemnda i Lånekassen. Klagefristen er [..]
Kilde: lanekassen.no

11

0   1

klage


appeal (against a decision)
Kilde: oppland.no

12

0   1

klage


Er en uenig i et vedtak kommunestyret eller kommunens faste planutvalg har gjort etter plan- og bygningsloven, kan en vanligvis klage til Fylkesmannen.
Kilde: miljolare.no

13

0   1

klage


complaint
Kilde: ruter.no

14

0   1

klage


complain
Kilde: statsci.org

15

0   1

klage


Betegnelse på beslutning om å bringe et forvaltningsvedtak til prøving av et høyere organ.
Kilde: tekna.no

16

0   1

klage


En skriftlig begrunnelse mot et vedtak eller del av et vedtak fra en part i en sak
Kilde: grimstad.kommune.no

17

0   1

klage


Ei skriftleg grunngjeving mot eit vedtak eller del av eit vedtak frå ein part i ei sak. Meir informasjon om "Klage
Kilde: vindafjord.kommune.no

18

0   1

klage


En skriftlig begrunnelse mot et vedtak eller del av et vedtak fra en part i en sak. Se egen informasjon om "Klage"
Kilde: hof.kommune.no

19

0   2

klage


văitător , lamentare
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

Legg til betydningen av klage
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< kjøretøy klok >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning