Betydning klage
Hva betyr klage? Her finner du 19 betydninger av ordet klage. Du kan også legge til en definisjon av klage selv.

1

4 Thumbs up   3 Thumbs down

klage


uttrykk for misnøye | uttrykke misnøye
Kilde: no.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


Lisensavdelingens vedtak om kringkastingsavgift kan påklages til Medietilsynet som klageinstans. Klagen må sendes til NRK Lisensavdelingen, som deretter foretar en ny vurdering av saken, før den eventuelt oversendes til Medietilsynet for klagebehandling.
Kilde: medietilsynet.no

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


Det uttrykke misnøye eller irritasjon om noe. Det angi at man lider av en smerte eller et annet symptom på sykdom.

"Jeg begynte å klage på hodepine."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

klage


Se også: Reklamasjonsrett, for en kjøpers rett til å klage over selgers manglende oppfyllelse av kjøpsavtalen Klageretten er en rett til å kreve at forvaltningen behandler en sak på nytt kombinert med [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


Definisjon Et forvaltningsrettslig middel som består i at en sak blir brakt inn til ny behandling i et overordnet forvaltningsorgan. Det allmenne hjemmelsgrunnlaget er forvaltningslovens kap. IV. Omfa [..]
Kilde: volven.no

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


appeal (against a decision)
Kilde: termbase.uhr.no

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


Du får skriftleg svar på alle søknader. Dersom du meiner at søknaden din er behandla feil i forhold til regelverket, kan du sende ei skriftleg klage til klagenemnda i Lånekassen. Klagefristen er tre veker frå du har fått brevet.
Kilde: lanekassen.no

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


appeal (against a decision)
Kilde: oppland.no

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


Er en uenig i et vedtak kommunestyret eller kommunens faste planutvalg har gjort etter plan- og bygningsloven, kan en vanligvis klage til Fylkesmannen.
Kilde: miljolare.no

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


complaint
Kilde: ruter.no

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


complain
Kilde: statsci.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


Betegnelse på beslutning om å bringe et forvaltningsvedtak til prøving av et høyere organ.
Kilde: tekna.no

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


En skriftlig begrunnelse mot et vedtak eller del av et vedtak fra en part i en sak
Kilde: grimstad.kommune.no

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


Ei skriftleg grunngjeving mot eit vedtak eller del av eit vedtak frå ein part i ei sak. Meir informasjon om "Klage
Kilde: vindafjord.kommune.no

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

klage


En skriftlig begrunnelse mot et vedtak eller del av et vedtak fra en part i en sak. Se egen informasjon om "Klage"
Kilde: hof.kommune.no

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

klage


complaint / appeal "Complaint" (general term). 'You sent this a complaint about noise during an examination last Wednesday.' "Appeal" (legal term - where the matter is to [..]
Kilde: termbase.uhr.no

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

klage


klaga, kjæra (på); gremjast, syta
Kilde: ivaraasen.no

18

0 Thumbs up   2 Thumbs down

klage


văitător , lamentare
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

19

0 Thumbs up   3 Thumbs down

klage


Definisjon Forvaltningsrettslig middel som består i at en sak blir brakt inn til ny behandling i et overordnet forvaltningsorga
Kilde: volven.no

<< kjøretøy klok >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning