Betydning innsigelse
Hva betyr innsigelse? Her finner du 11 betydninger av ordet innsigelse. Du kan også legge til en definisjon av innsigelse selv.

1

6   0

innsigelse


protest, innvending, motsegn
Kilde: regjeringen.no

2

1   0

innsigelse


motmæle, motsegn, motlegg
Kilde: ivaraasen.no

3

1   0

innsigelse


Innvending mot et fremsatt krav.
Kilde: legaliz.no

4

0   0

innsigelse


Innsigelse eller (motsegn) på nynorsk i plan- og bygningsloven er omtalt i § 5–4. «Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og regulerings [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

innsigelse


Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget og en rekke andre myndigheter kan fremme innsigelse, det vil si en protest eller innvending mot forslag til arealplaner etter plan- og bygningsloven. Så le [..]
Kilde: telemark.no

6

0   0

innsigelse


Kjøpers innvendinger mot et fakturakrav utstedt av en selger. Gjelder både private og bedrifter.
Kilde: conta-inkasso.no

7

0   0

innsigelse


Når statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen nekter kommunen å egengodkjenne en arealplan. Dette skjer når nasjonale eller regionale hensyn er i konflikt med kommunens vedtak. I slike tilfel [..]
Kilde: miljolare.no

8

0   0

innsigelse


Innsigelse er en karakteristikk i plan- og bygningsloven om nærmer angitte myndigheters adgang til å bestride foreslåtte materiellrettslige planløsninger. Primært gjelder dette den operative planleggingen i kommunene i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er viktig for vedkommende myndigh [..]
Kilde: eiendomsfag.no

9

0   0

innsigelse


En uttalelse hvor et statlig eller regional organ mener at planen ikke kan aksepteres fordi den er i strid med vesentlige nasjonale eller regionale interesser innenfor organets saksområde. Andre komm [..]
Kilde: miljokommune.no

10

0   1

innsigelse


motsegn; motlegg, innvending
Kilde: sprakradet.no

11

0   1

innsigelse


objection
Kilde: oppland.no

Legg til betydningen av innsigelse
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< innsatt innvilge >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning