Betydning henvisning
Hva betyr henvisning? Her finner du 9 betydninger av ordet henvisning. Du kan også legge til en definisjon av henvisning selv.

1

1   0

henvisning


Definisjon Formell forespørsel om at en annen helsefaglig instans skal utrede eller behandle pasientens helseproblem
Kilde: volven.no

2

1   0

henvisning


Definisjon Forespørsel om utredning, behandling og rehabilitering
Kilde: volven.no

3

1   0

henvisning


Definisjon Formell forespørsel fra helsepersonell eller instans om at annet helsepersonell eller en annen instans tar hånd om et problem. Henvisningen kan være i form av et skjema, en elektronisk m [..]
Kilde: volven.no

4

0   0

henvisning


tilvising
Kilde: sprakradet.no

5

0   0

henvisning


Definisjon Dokumentet eller blanketten det henvises på.Inkluderer og elektroniske henvisninger
Kilde: volven.no

6

0   0

henvisning


reference
Kilde: oppland.no

7

0   0

henvisning


I sivilprosessen sender / henviser forliksrådet tvisten til tingretten dersom man ikke klarer å megle til en løsning eller å avsi en dom. En anke til Høyesterett behandles først i Kjæremål [..]
Kilde: meddommer.no

8

0   0

henvisning


1. Blankett eller brevkopi som plasseres blant arkivdokumentene og som viser fra ett sted i arkivet til et annet.2. Notering i arkivnøkkel som viser fra en gruppe i nøkkelen til en annen.
Kilde: rana.arkivplan.no

9

0   0

henvisning


1. Blankett eller brevkopi som plasseres blant arkivdokumentene og som viser fra ett sted i arkivet til et annet. 2. Notering i arkivnøkkel som viser fra en gruppe i nøkkelen til en annen.
Kilde: nhh.no


Legg til betydningen av henvisning
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< henvise herav >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning