Betydning analyse
Hva betyr analyse? Her finner du 18 betydninger av ordet analyse. Du kan også legge til en definisjon av analyse selv.

1

1   0

analyse


analyse
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   0

analyse


En prosess der man plukker noe fra hverandre eller adskiller bestanddelene slik at man kan studere funksjon, natur eller betydning. | Resultatet av en slik prosess. | Den matematiske studie av funk [..]
Kilde: no.wiktionary.org

3

0   0

analyse


En analyse er en systematisk undersøkelse der et subjekt/objekt (en sak, en gjenstand, et begrep) betraktes som sammensatt av enkelte bestanddeler for å få avdekket et budskap eller en mening. Den [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

analyse


Dette er et substantiv som representerer detaljert undersøkelse av elementene eller strukturen til noe.
Alina Cristea1 - 5. september 2018

5

0   0

analyse


En analyse er en systematisk undersøkelse der et subjekt/objekt (en sak, en gjenstand, et begrep) betraktes som sammensatt av enkelte bestanddeler for å få avdekket et budskap eller en mening. Den [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0   0

analyse


En studie og analyse av historiske kursdata for å forutsi fremtidige bevegelser i kursen til et instrument.
Kilde: no.saxobank.com

7

0   0

analyse


Produkt Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Kilde: volven.no

8

1   1

analyse


Det å studere et fenomen eller problem ved å registrere og vurdere fakta og data og undesøke dem for å finne sammenhengene mellom årsaker og problemer/virkninger. Analyse er å "sortere og s [..]
Kilde: lederkilden.no

9

0   0

analyse


Det å studere et fenomen eller problem ved å registrere og vurdere fakta og data, og undersøke dem for å finne sammenhengene mellom årsaker og problemet/virkningen. Analyse er å «sortere og ski [..]
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

10

0   0

analyse


Etterforskning og orden av informasjon. Ofte forbundet med en anbefalt handling for fremtiden.
Kilde: no.imsware.de

11

0   0

analyse


For en definisjon av litterær analyse se egen side!
Kilde: vgskole.no

12

0   0

analyse


Granskingsarbeid, avhandling, undersøkelse. Å forklare nøye hva man driver med.
Kilde: musikk.no

13

0   0

analyse


Forenkling av informasjonen i data slik at eventuelle mønstre avdekkes.
Kilde: ub.uib.no

14

0   0

analyse


Analysis & Documentation
Kilde: hordaland.no

15

0   0

analyse


vil si å dele opp enspråklig helhet til mindre enheter. For eksempel en setning eller et ord i mindre enheter helt ned til bokstav-/Fonem-nivået.
Kilde: mamiandme.wordpress.com

16

0   0

analyse


I værvarsling brukt om tolkningen av et sett med værobservasjoner som er tatt på samme tid (synoptisk), f.eks. kl 12utc. En analyse er med andre ord en oppsummering av værsituasjonen på et gitt t [..]
Kilde: hang-gliding.no

17

0   0

analyse


Oppsplitting av og studier av innholdet. Brukes i forskjellige sammenhenger. Ofte betegnelse for en oppløsning av en helhet til elementer (motsatt syntese, s.d.) Også en del av en beslutningsprosess der man samler inn og bearbeider de opplysningene som har betydning for beslutningsgrunnlaget og dermed for selve beslutningen. Innenfor revisjon er [..]
Kilde: netresources.no

18

0   1

analyse


Teoretisk undersøkelse av musikk, dvs. form, dynamikk
Kilde: musikkordboken.no

Legg til betydningen av analyse
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< analfabet ananas >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning