Betydning advokat
Hva betyr advokat? Her finner du 15 betydninger av ordet advokat. Du kan også legge til en definisjon av advokat selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


En som har utdannelse i lov og rett, kan gi råd om dette og kan føre saker for domstolene | :''I mange land kreves det '''advokatbevilling''' for å kunne forsvare en klient i retten.'' | En som fo [..]
Kilde: no.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Advokat er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bl.a. offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger og andre sammenslutninger, bedrifter og andre foretak, samt til privatpers [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til ervervsmessig å yte juridisk bistand i rettssaker.
Kilde: kredinor.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Person som yter rettshjelp og som opptrer som prosessfullmektig på vegne av.. 
Kilde: jusstorget.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Person med juridisk embetseksamen som har advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til å gi juridisk bistand i rettssaker.
Kilde: lederkilden.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Lawyer
Kilde: termbase.uhr.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til ervervsmessig å yte juridisk bistand i rettssaker.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får [..]
Kilde: domstol.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får [..]
Kilde: domstol.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til ervervsmessig å yte juridisk bistand i rettssaker.
Kilde: sopran.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


povaţă , sfat
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


abogado , consejos
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


En som har studert lovene og som hjelper den som blir fengslet eller andre som trenger hjelp med å finne ut av lovene og rettighetene sine. Advokaten snakker mye med den som blir fengslet og hjelper p [..]
Kilde: kriminalomsorgen.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får [..]
Kilde: domstol.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får [..]
Kilde: domstol.se

<< adresse affekt >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning