Betydning SPEKULASJONSMOTIVET
Hva betyr SPEKULASJONSMOTIVET? Her finner du 2 betydninger av ordet SPEKULASJONSMOTIVET. Du kan også legge til en definisjon av SPEKULASJONSMOTIVET selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

SPEKULASJONSMOTIVET


Et av hovedmotivene for finanssparing. Målet er å oppnå størst mulig økonomisk avkastning.
Kilde: eholding.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

SPEKULASJONSMOTIVET


Ønsket om å sitte med penger for å utnytte uforutsette gunstige kjøp av så vel varer (realkapital) som verdipapirer (finanskapital). Kostnaden (alternativkostnaden) er den renten du taper fordi du ikke har plassert pengene i rentebærende fordringer.
Kilde: home.himolde.no
<< SMÅBARNSTILLEGG STRUKTURENDRINGER >>