Betydning STRUKTURENDRINGER
Hva betyr STRUKTURENDRINGER? Her finner du 3 betydninger av ordet STRUKTURENDRINGER. Du kan også legge til en definisjon av STRUKTURENDRINGER selv.

1

0   0

STRUKTURENDRINGER


Endringer innen en næring eller i forholdet mellom næringer i en økonomi.
Kilde: eholding.no

2

0   0

STRUKTURENDRINGER


Struktur angir hvordan noe er sammensatt eller bygd opp. Strukturendringer i arbeidslivet kan dreie seg om endringer i sammensetningen av arbeidskraft (fra unge til eldre, fra lavt utdannede til høyer [..]
Kilde: lo.no

3

0   0

STRUKTURENDRINGER


Struktur betyr oppbygning eller sammensetning. Begrepet brukes i mange sammenhenger. Når vi snakker om næringsstruktur snakker vi om hvordan næringen og næringsutviklingen i Norge er sammensatt. Dette vil si fordelingen i blant annet sektorer og grupper og størrelser og eierforhold. Strukturendringer kan derfor skyldes :

Markedsforhold
Teknologi
Konkurranse og internasjonalisering
Naturressurser
Politikk og lovgivning
Oliver - 22. juni 2020

Legg til betydningen av STRUKTURENDRINGER
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< SPEKULASJONSMOTIVET SVART ØKONOMI >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning