Betydning Riksmeklingsmannen
Hva betyr Riksmeklingsmannen? Her finner du 5 betydninger av ordet Riksmeklingsmannen. Du kan også legge til en definisjon av Riksmeklingsmannen selv.

1

8 Thumbs up   4 Thumbs down

Riksmeklingsmannen


 Funksjon opprettet i medhold av arbeidstvistloven av 5. mai 1927. Riksmeklingsmannens hovedoppgave er å være mellommann i en avsluttende runde med forhandlinger før arbeidskamp kan iverksettes lovlig. Riksmeklingsmannen skal varsles om alle arbeidsoppsigelser (plassoppsigelser). Riksmeklingsmannen kan også innkalle til mekling selv om det ikke er [..]
Kilde: ys.no (offline)

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Riksmeklingsmannen


 Funksjon opprettet i medhold av arbeidstvistloven av 5. mai 1927. Riksmeklingsmannens hovedoppgave er å være mellommann i en avsluttende runde med forhandlinger før arbeidskamp kan iverksettes lovlig. Riksmeklingsmannen skal varsles om alle arbeidsoppsigelser (plassoppsigelser). Riksmeklingsmannen kan også innkalle til mekling selv om det ikke er [..]
Kilde: bibforb.no (offline)

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Riksmeklingsmannen


Institusjonens oppgave er å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Hovedformålet er altså å hjelpe partene i arbeidslivet [..]
Kilde: lederkilden.no

4

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Riksmeklingsmannen


En nøytral part som trer inn i forhandlingene og prøver å få partene til å bli enige når forhandlinger ikke har ført frem. Riksmeklingsmannens regelverk er beskrevet i lov om arbeidstvister.
Kilde: ytf.no

5

1 Thumbs up   7 Thumbs down

Riksmeklingsmannen


Riksmeklingsmannen og åtte kretsmeklingsmenn er oppnevnt av Regjeringa for tre år av gangen. Meklingsmennene skal varsles om enhver plassoppsigelse. I tvister skal de prøve å komme fram til forslag som begge parter kan bli enige om.
Kilde: hkinfo.no (offline)

<< Cameroun Civitavecchia >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning