Betydning Polymer
Hva betyr Polymer? Her finner du 5 betydninger av ordet Polymer. Du kan også legge til en definisjon av Polymer selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Polymer


Polymer er et stoff som består av molekyler med stor molekylmasse med repeterende strukturell enhet, eller monomerer, forbundet med kovalent kjemisk binding. Ordet kommer fra gresk, πολυ, polu, " [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Polymer


Et kjemisk stoff med høy molekylvekt. Blir til ved sammenkobling (polymerisering) av mange lettere stoffer (monomerer).
Kilde: nexans.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Polymer


Ett ämne bestående av molekyler, som kännetecknas av sammankoppling av en eller flera monomerenheter. Molekylerna skall vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt främst kan hänföras till skillnader i antalet monomerenheter. (Reach)
Kilde: kemi.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Polymer


Ett ämne bestående av molekyler, som kännetecknas av sammankoppling av en eller flera monomerenheter. Molekylerna skall vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt främst kan hänföras till skillnader i antalet monomerenheter. (Reach)
Kilde: kemi.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Polymer


En organisk langkjedet forbindelse, som bl.a. benyttes for avvanning av slam.  Polymeren binder og trekker sammen slampartiklene til større aggregat, slik at vannet blir trengt ut.
Kilde: aab.no

<< Polyfluorerade ämnen POP >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning