Betydning Polymer
Hva betyr Polymer? Her finner du 5 betydninger av ordet Polymer. Du kan også legge til en definisjon av Polymer selv.

1

1   0

Polymer


Polymer er et stoff som består av molekyler med stor molekylmasse med repeterende strukturell enhet, eller monomerer, forbundet med kovalent kjemisk binding. Ordet kommer fra gresk, πολυ, polu, & [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1   0

Polymer


Et kjemisk stoff med høy molekylvekt. Blir til ved sammenkobling (polymerisering) av mange lettere stoffer (monomerer).
Kilde: nexans.no

3

0   0

Polymer


Ett ämne bestående av molekyler, som kännetecknas av sammankoppling av en eller flera monomerenheter. Molekylerna skall vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt fr [..]
Kilde: kemi.se

4

0   0

Polymer


Ett ämne bestående av molekyler, som kännetecknas av sammankoppling av en eller flera monomerenheter. Molekylerna skall vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt fr [..]
Kilde: kemi.se

5

0   0

Polymer


En organisk langkjedet forbindelse, som bl.a. benyttes for avvanning av slam.  Polymeren binder og trekker sammen slampartiklene til større aggregat, slik at vannet blir trengt ut.
Kilde: aab.no

Legg til betydningen av Polymer
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Polyfluorerade ämnen POP >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning