kemi.se

Website:https://www.kemi.se
Oppstemmer mottatt50
Nedstemmer mottatt48
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (924)

1

3   1

oecd


Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
Kilde: kemi.se

2

2   1

undp


United Nations Environment Programme (FN:s utvecklingsprogram).
Kilde: kemi.se

3

2   0

imo


International Maritime Organization. Internationell sjöfartsorganisation.
Kilde: kemi.se

4

2   0

wwf


World Wide Fund for Nature. Världsnaturfonden.
Kilde: kemi.se

5

2   1

legering


Ett metallmaterial, homogent i makroskopisk skala, bestående av två eller flera element som är kombinerade på ett sådant sätt att de inte utan vidare kan skiljas åt på mekanisk väg.  
Kilde: kemi.se

6

2   1

oecd


Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
Kilde: kemi.se

7

2   0

siam


SIDS Initial Assessment Meeting Se även SIDS.
Kilde: kemi.se

8

1   0

risk


Kombinationen av en fara och sannolikheten för att den ska uppstå; kombinationen fara - exponering.
Kilde: kemi.se

9

1   0

noael


No Observed Adverse Effect Level. Ingen observerad effektnivå, den högsta dos vid vilken inga toxiska effekter har iakttagits.
Kilde: kemi.se

10

1   1

legering


Ett metallmaterial, homogent i makroskopisk skala, bestående av två eller flera element som är kombinerade på ett sådant sätt att de inte utan vidare kan skiljas åt på mekanisk väg.  
Kilde: kemi.se


For å vise alle 924 definisjoner, vennligst logg inn.