Betydning Operatør
Hva betyr Operatør? Her finner du 7 betydninger av ordet Operatør. Du kan også legge til en definisjon av Operatør selv.

1

1   1

Operatør


Det selskab, der er udpeget til at stå for aktiviteterne i henhold til en efterforsknings-, produktions- og/eller udviklingslicens eller koncession for et licens- eller koncessionsområde for naturga [..]
Kilde: dongenergy.com

2

1   1

Operatør


 -  En av rettighetshaverne i en lisens, og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet, men kan endres, for eksempel i forbindelse med kjøp/salg av eierandeler.
Kilde: detnor.no

3

1   1

Operatør


Den som på rettighetshavernes vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.
Kilde: logistikkportalen.no

4

1   1

Operatør


Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.
Kilde: vng.no

5

1   1

Operatør


Selskapet som har juridisk fullmakt til å bore brønner og drive produksjon av hydrokarboner. Operatøren er ofte del av et konsortium og handler på vegne av dette.
Kilde: fishsafe.eu

6

1   2

Operatør


(Operator) – Bedrift, vanligvis et oljeselskap, som leder virksomheten på en blokk på vegne av rettighetshaverne. Operatøren er normalt en av rettighetshaverne, ofte den med størst andel.
Kilde: rederi.no

7

1   2

Operatør


Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.
Kilde: npd.no


Legg til betydningen av Operatør
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< EDIFACT ENVA >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning