logistikkportalen.no

Oppstemmer mottatt31
Nedstemmer mottatt51
Karma:-19 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (200)

1

6   2

rekvirent


Den person som har ansvar for og disposisjonsrett over budsjettmidler og/eller som utsteder rekvisisjon for anskaffelse av materiell og tjenester. (synonym: REK)
Kilde: logistikkportalen.no

2

3   2

råolje


Oljen som produseres fra et reservoar, etter at assosiert gass er fjernet ved separasjon. Et fossilt brensel som ble dannet av plante- og dyrematerialer for flere millioner år siden. Den består av organiske forbindelser bygd opp av hydrogen- og karbonatomer og betegnes derfor ofte som hydrokarbon. Oljen inneholder også små mengder oksygen, nitr [..]
Kilde: logistikkportalen.no

3

2   1

adr


Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods.
Kilde: logistikkportalen.no

4

2   2

befrakter


Det selskap eller firma som leier fartøyet og inngår kontrakt/certeparti med reder/driftsselskap.
Kilde: logistikkportalen.no

5

2   2

ruh


Rapport Uønsket Hendelse
Kilde: logistikkportalen.no

6

2   1

signifikant bølgehøyde


Gjennomsnittlig høyde på den høyeste tredjedelen av opptredende bølger, typisk målt over en periode på tre timer. Som et overslag kan det regnes at signifikant bølgehøyde er ca halvparten av maksimal bølgehøyde.
Kilde: logistikkportalen.no

7

2   1

wll


Working Load Limit (største tillatte arbeidslast)
Kilde: logistikkportalen.no

8

1   1

etd


Estimated Time of Departure (anslått avgangstid)
Kilde: logistikkportalen.no

9

1   2

hul


Huldra
Kilde: logistikkportalen.no

10

1   2

innretning


Flytende eller flyttbar installasjon - eller skip - som utfører petroleumsvirksomhet. Definisjonen omfatter innretninger, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, unntatt forsynings- eller hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk, også rørledning og kabler når ikke annet er beskrevet. (synonym: Fast innretning, Flytt [..]
Kilde: logistikkportalen.no


For å vise alle 200 definisjoner, vennligst logg inn.