Betydning Frikort
Hva betyr Frikort? Her finner du 8 betydninger av ordet Frikort. Du kan også legge til en definisjon av Frikort selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Frikort


Skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Som oftest er det satt en beløpsgrense for hvor mye en kan tjene.
Kilde: lederkilden.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Frikort


Frikort kan vise til flere offentlige og andre ordninger, der noen av forskjellige årsaker ikke skal betale for varer eller tjenester som normalt koster penger. De mest vanlige er: Frikort for skatt f [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Frikort


Definisjon Fritak for betaling av egenandel ved tjenester og utgifter som er refusjonsberettiget etter forskrifter i henhold til lov om folketrygd
Kilde: volven.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Frikort


tax exemption card (A tax card showing that employers are not to deduct tax on the tax card holder's income, normally under a specified maximum tax-free income)
Kilde: termbase.uhr.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Frikort


Skattekort utstedt av ligningskontoret som sier at det ikke skal trekkes skatt av en arbeidstaker så lenge inntekten ikke overstiger et bestemt beløp.
Kilde: eholding.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Frikort


skattekort som viser hvor mye du kan tjene på et år uten å betale skatt  
Kilde: velkommenoslo.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Frikort


Definisjon:Pasienten betaler ikke egenandelerFrikortordningene skal skjerme pasienter mot for høye utgifter til egenandeler. Med frikort slipper pasienten å betale flere egenandeler. Alle egenandelene pasienten betaler registeres automatisk. Når pasienten har nådd beløpsgrensen for frikort, får han frikort automatisk tilsendt i posten.
Kilde: pasientreiser.no

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Frikort


Bevis fra folketrygden på at maksimal egenandel for refusjonsmedisin, legehjelp og psykologhjelp er betalt for inneværende år.
Kilde: apotek.no

<< USS «Dewey» Jag väntar… >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning