apotek.no

Website:https://www.apotek.no/
Oppstemmer mottatt12
Nedstemmer mottatt6
Karma:5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (66)

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Virkestoff


Den komponenten i et legemiddel som gir legemiddelets virkning
Kilde: apotek.no

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

indikasjon


De sykdommer/symptomer legemidlet er godkjent brukt mot.
Kilde: apotek.no

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ord


Definisjon
Kilde: apotek.no

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Begrenset bytte


Legemidler på byttelisten som bare kan byttes etter bestemte forutsetninger. Disse innebærer bl.a. at legen må gi særskilt godkjenning ved legemiddelbytte i hvert enkelt tilfelle, bortsett fra ved oppstart av behandlingen.
Kilde: apotek.no

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rekvisisjon


Rekvirering av legemidler fra person med rekvireringsrett på annen måte enn ved resept
Kilde: apotek.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Tredjepartsfinansiering


Den som betaler legemidlet (folketrygden) er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren
Kilde: apotek.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

A-/B-preparater


Legemidler som inneholder narkotiske og /eller psykotropiske stoffer, for eksempel sterke smertestillende legemidler, legemidler mot angst og uro, legemidler for søvn mv.
Kilde: apotek.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AIP


Apotekenes innkjøpspris
Kilde: apotek.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apotekavanse


Differansen mellom apotekets utsalgspris (ekskl. mva) og innkjøpspris
Kilde: apotek.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ATC-systemet


ATC-systemet er et internasjonalt (Anatomical Therapeutic Chemical) klassifikasjonssystem for legemidler, anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til substansnivå. For nærmere beskrivelse av ATC-systemet, se kapittel 6.1. 
Kilde: apotek.no


For å vise alle 66 definisjoner, vennligst logg inn.