Betydning Diskontering
Hva betyr Diskontering? Her finner du 8 betydninger av ordet Diskontering. Du kan også legge til en definisjon av Diskontering selv.

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontering


Omregning av framtidig nytte eller kostnader til nåverdi med en kalkulasjonsrente.
Kilde: tsh.toi.no

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontering


Å diskontere vil si å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt enn betalingstidspunktet. Brukes blant annet for å beregne nåverdien av et beløp.
Kilde: lederkilden.no

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontering


Ett värde på exemplevis en obligation räknas om bakåt i tiden med en given räntesats för att veta vad som skall betalas för den.
Kilde: alltomspara.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontering


Omregning av fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontering


Ett värde på exemplevis en obligation räknas om bakåt i tiden med en given räntesats för att veta vad som skall betalas för den.
Kilde: alltomspara.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontering


Salg av en veksel til en bank til pålydende med fradrag av forskuddsrente for den tid som gjenstår.
Kilde: legaliz.no (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Diskontering


Det er å notere seg noe på diskotek, på en lapp. Ofte gjort på 80-tallet da var det mye diskoer. Diskonotere = notere på disko.
Martin - 26. februar 2016

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Diskontering


 Utbetaling av et lån
Kilde: blog.penger.no

<< Disagio aerob >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning