Betydning Ansvarsforsikring
Hva betyr Ansvarsforsikring? Her finner du 10 betydninger av ordet Ansvarsforsikring. Du kan også legge til en definisjon av Ansvarsforsikring selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Dekker alle personskader og materielle skader som påføres andre.
Kilde: tsh.toi.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Forsikring som på nærmere vilkår dekker erstatningsan.. 
Kilde: jusstorget.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Omfatter det ikke kontraktsmessige erstatningsansvar som den sikrede kan pådra seg overfor andre (tredjemann) i den egenskap som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvaret må være en følge av skade på de [..]
Kilde: lederkilden.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


En forsikring som dekker det økonomiske erstatningsansvar man har for skader man påfører andre (personer eller gjenstander). For privatpersoner er dette ansvaret gjerne dekket gjennom hjemforsikring e [..]
Kilde: sor.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


En ansvarsforsikring dekker ditt rettslige erstatningsansvar som privatperson eller bedrift. Vi har flere typer ansvarsforsikring både for bedrifter og private! Ansvarsforsikring for private Ansvarsfo [..]
Kilde: tryg.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Dekker det økonomiske ansvar du kan få ved at du uaktsomt påfører andre personer, deres eiendeler og eiendom skade.
Kilde: winterbergh.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Ansvarsforsikring gir dekning for eventuelle erstatningsansvar og er obligatorisk for alle bileiere.
Kilde: compareking.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Omfatter det rettslige erstatningsansvar den sikrede kan pådra seg ovenfor tredjeperson.
Kilde: cfs.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Forsikring som dekker det rettslige erstatningsansvar sikrede kan pådra seg overfor tredjemann (ikke kontraktspart).
Kilde: harduensak.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Omfatter det rettslige erstatningsansvar den sikrede kan pådra seg ovenfor tredjeperson.
Kilde: garde.as (offline)

<< Ansvarsfraskrivelse Ansvarsbegrensning >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning