Betydning Aksjeindeks
Hva betyr Aksjeindeks? Her finner du 9 betydninger av ordet Aksjeindeks. Du kan også legge til en definisjon av Aksjeindeks selv.

1

0   0

Aksjeindeks


Se Referanseindeks.
Kilde: storebrand.no

2

0   0

Aksjeindeks


En indeks som gir uttrykk for de generelle trenden (utviklingen) i markedet. Indeksen kan være både for spesielle grupper/kategorier av aksjer eller totalmarkedet.
Kilde: kortogkontant.no

3

0   0

Aksjeindeks


En indeks er en sammensetning av ulike verdipapirer med ulik vekting som gir utrykk for den generelle trenden i markedet. Det finnes mange ulike aksjeindekser basert på ulike type kategorier og grupper. På Oslo Børs er det hovedindeksen (OSEBX) som er vanligst å bruke for å se på utviklingen i markedet.
Kilde: aksjebloggen.com

4

0   0

Aksjeindeks


En aksjeindeks er en indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer. Det snakkes ofte om at børsen stiger eller synker, men hva man egentlig mener er at en viss indeks stiger eller synke [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

Aksjeindeks


Angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Oslo Børs hovedindeks ( OSEBX ) er en investerbar indeks på Oslo Børs, representert gjennom et utvalg aksjer. OSEBX revideres på halvårlig b [..]
Kilde: lederkilden.no

6

0   0

Aksjeindeks


Angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) skal være en investerbar indeks som representerer alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvår [..]
Kilde: aksjeguiden.no

7

0   0

Aksjeindeks


En aksjeindeks er en indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer, og den angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Oslo Børs sin hovedindeks (OSEBX) er en investerbar ind [..]
Kilde: frilanseren.no

8

0   0

Aksjeindeks


En indeks som viser verdiutviklingen til en gruppe aksjer. Aksjesammensetningen kan være definert av bransje, selskapstype, region, eller andre faktorer. Eksempel: OBX-indeksen på Oslo Børs viser vektet verdiutvikling for de 25 mest omsatte aksjene
Kilde: nordic-commodities.com

9

0   0

Aksjeindeks


Angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Se leksjon 7.
Kilde: sidene.no


Legg til betydningen av Aksjeindeks
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Aksjefond Aksjeindeksobligasjon >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning