Betydning Årslønnsvekst
Hva betyr Årslønnsvekst? Her finner du 6 betydninger av ordet Årslønnsvekst. Du kan også legge til en definisjon av Årslønnsvekst selv.

1

1   0

Årslønnsvekst


Angir endringen i gjennomsnittlig årslønn fra et år til det neste. Både lønnsoverheng, tariffbestemte lønnstillegg og lønnsglidning inngår i gjennomsnittslønna. Beregning av årslønnsveksten [..]
Kilde: forskerforbundet.no

2

1   0

Årslønnsvekst


Årslønn defineres som den samlede lønn (eksklusiv overtidsgodtgjørelse) en lønnstaker vil oppnå i løpet av ett år dersom vedkommende har utført et fullt normalt årsverk. Et fullt normalt årsverk svarer imidlertid ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. En lønnstaker vil normalt ha en del fravær i løpet av [..]
Kilde: oslopolitiforening.no

3

0   0

Årslønnsvekst


Dette er et substantiv som representerer den årlige veksten av lønn til en arbeidstaker. Det skjer vanligvis fordi arbeideren har blitt forfremmet, har oppnådd erfaring eller har økt produktiviteten.
Alina Cristea1 - 3. september 2018

4

0   0

Årslønnsvekst


Er den gjennomsnittlige økningen i årslønn fra et år til et annet.
Kilde: ks.no

5

0   0

Årslønnsvekst


Årslønnsvekst er endring i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste. Årslønnsveksten kan bestå av følgende deler: - Lønnsoverheng fra året før - Bidrag fra årets tarifftill [..]
Kilde: nho.no

6

0   2

Årslønnsvekst


Begrepet årslønnsvekst brukes ofte for å betegne lønnsveksten fra det ene kalenderåret til det andre. Lønnsvekst fra ett år til det neste blir da lønnen for hele året fratrukket lønnen i hele det foregående året. Når det gis et visst lønnstillegg på et tidspunkt inne i kalenderåret, vil den prosentvise økningen av lønnen pr. dato [..]
Kilde: tekna.no

Legg til betydningen av Årslønnsvekst
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Lønnsnemnd /voldgift As-Salamu Alaykum >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning