Betydning utrangering
Hva betyr utrangering? Her finner du 2 betydninger av ordet utrangering. Du kan også legge til en definisjon av utrangering selv.

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

utrangering


Beslutning om at brukbart materiell eller bygninger skal gå ut av bruk fordi de ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål, eller fordi behov ikke lenger er til stede.  Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret​
Kilde: prinsix.forsvaret.no

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

utrangering


Avhending av et anleggsmiddel, f.eks. ved opphugging. I en investeringskalkyle medtas ofte en beregnet utrangeringsverdi som en siste innbetalingspost.
Kilde: lederkilden.no
<< utligningsmetoden utsagnslogisk konstant >>