Betydning undergrave
Hva betyr undergrave? Nedenfor finner du en betydning av ordet undergrave. Du kan også legge til en definisjon av undergrave selv.

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

undergrave


Verb for å grave bort fundament, støtte, grunn, som fører til at det faller sammen. Brukes hovedsakelig som et ord med overført betydning for å svekke, fjerne grunnlag, ødelegge for (tro, verdier, moral, autoritet), demoralisere.


Eksempler på bruk av ordet med overført betydning:
- Det undergraver din autoritet som forelder
- Forsøk på å undergrave demokratiet
- Dette vil undergrave ryktet mitt
- Du kan ikke undergrave mine verdier

Eksempler på bruk av ordet uten overført betydning:
- Undergrave byggets gamle fundament og støpe et nytt
Saga - 23. august 2018
<< undergjørende underhånden >>