Betydning uformell kompetanse
Hva betyr uformell kompetanse? Her finner du 2 betydninger av ordet uformell kompetanse. Du kan også legge til en definisjon av uformell kompetanse selv.

1

0 Thumbs up   3 Thumbs down

uformell kompetanse


informal qualification See "prior learning"
Kilde: termbase.uhr.no

2

0 Thumbs up   4 Thumbs down

uformell kompetanse


Resultatet av læring som har funnet sted på læringsarenaer utenfor det formelle systemet, og er ikke organisert. Slik kompetanse kan dokumenteres gjennom en individuell utfylling av et dokument for kompetansekartlegging.
Kilde: nokut.no
<< uavgrensa ansvar uformell læring >>