yrke.no

Website:https://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/
Oppstemmer mottatt4
Nedstemmer mottatt11
Karma:-6 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (49)

1

1   2

konvertering


En opplæringskontrakt kan endres (konverteres) til lærekontrakt i løpet av læretida med fag- eller svennebrev som mål. Tilsvarende kan en lærekontrakt endres til en opplæringskontrakt med kompetanseprøve som mål.. Å endre en opplæringskontrakt til en lærekontrakt gjøres i tilfeller der man i løpet av læretida ser at fag-/svennebrev e [..]
Kilde: yrke.no

2

1   0

opplæringsplan


En individuelt tilpasset plan for opplæringen i bedrift (Vg3-planen) med utgangspunkt i læreplanene for faget. Utvalget av læreplanmål skal sammensettes slik at de utgjør en helhetlig sluttkompetanse, med utgangspunkt i den enkelte lærekandidats læreforutsetninger og ønsker om hva opplæringen skal føre fram til. «…skal opplæringen gi [..]
Kilde: yrke.no

3

1   0

underveisvurdering


Elever, lærlinger og lærekandidater har i tillegg til sluttvurdering også rett til underveisvurdering. Skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at elever, lærlinger og lærekandidater øker sin kompetanse i fag. Skal ses i sammenheng med sluttvurderingen (kompetanseprøven, fag-/svennepr [..]
Kilde: yrke.no

4

1   4

utdanningsprogram


Videregående opplæring består av 12 forskjellige utdanningsprogram, 3 studieforberedende og 9 yrkesfaglige. Det første året velger du utdanningsprogram, det andre og tredje året velger du programområde innen utdanningsprogrammet.
Kilde: yrke.no

5

0   0

ordliste


Lærekandidatordningen fra A til Å med lovhenvisninger og andre kildehenvisninger. A-C  D-F  G-I  J-L  M-O  P-R  S-U  V-X  Y-Z  Æ-Å Arbeidsavtale Alle lærlinger og lærlinger skal i tillegg til kontrakten også inngå en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen inngås med bedriften der de får sin opplæring. Dersom lærebedriften er e [..]
Kilde: yrke.no

6

0   0

egenvurdering


En del av underveisvurderingen. Lærekandidaten (lærlingen) skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen utvikling i faget. Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12.
Kilde: yrke.no

7

0   0

elev


Tar opplæring i skole (men kan også være i bedrift som elev på tilrettelagte tilbud eller i opplæringsavtale). Brukes i denne håndboka så lenge man omtaler en som ikke har skrevet under på opplæringskontrakten.
Kilde: yrke.no

8

0   0

fag-/svennebrev


Dokumentasjon på bestått fag- eller svenneprøve, se dette. Jf. opplæringsloven § 4-8, tredje ledd og forskriften § 3-67.
Kilde: yrke.no

9

0   0

fag-/svenneprøve


Prøve for lærlinger ved slutten av opplæringstida (læretida). Er en måte å foreta sluttvurderingen på. Skal til vanlig skje ute i bedriften, og skal prøve kompetansemålene i læreplanen i faget. Lærebedriften melder lærlingen opp til fag- eller svenneprøve. Skal skje ved utløpstiden for kontrakten og skal normalt være avsluttet senest [..]
Kilde: yrke.no

10

0   0

faglig leder


Den personen som står faglig ansvarlig for at lærekandidaten får opplæring og veiledning i henhold til opplæringsloven m/forskrifter og læreplanen for faget. Må være faglig kvalifisert og har ansvaret for opplæringen. Skal se til at opplæringslov med forskrift blir fulgt. Jf. opplæringsloven § 4-3, tredje ledd.
Kilde: yrke.no


For å vise alle 49 definisjoner, vennligst logg inn.