wiki.egovmon.no

Oppstemmer mottatt2
Nedstemmer mottatt3
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (31)

1

2   3

barriere


En barriere er en hindring for en person. Et typisk eksempel på en barriere på et nettsted er et bilde uten alternativ tekst som kan gjøre nettstedet forvirrende eller unavigerbart for personer som ikke ser bilder (se alternative tekst).
Kilde: wiki.egovmon.no

2

0   0

ordforklaringer


From eGovmon
Kilde: wiki.egovmon.no

3

0   0

contents


1
Kilde: wiki.egovmon.no

4

0   0

(x)html


Hyper Text Markup Language. Dette er den vanligste teknologien brukt på nettsider. Det finnes to hovedgrupper: HTML og XHTML. Som en fellebetegnelse benyttes ofte (x)HTML. For å se (x)HTML-en kan man ta Vis->Kildekode i de fleste nettlesere.
Kilde: wiki.egovmon.no

5

0   0

alternativ tekst


En alternativ tekst er en tekstlig alternativ representasjon av et bilde, video eller lydfil. Ikke alle har muligheten til å se bilder eller høre lyd. For eksempel, folk som ikke har muligheten til å se, bruker ofte skjermlesere til å lese opp teksten på nettsteder. Skjermlesere kan ikke lese bilder og leser isteden den alternative teksten.
Kilde: wiki.egovmon.no

6

0   0

blink-element


HTML-kode som gjør at teksten blinker. Dette kan være et problem for folk med kognitiv funksjonshemming eller epilepsi.
Kilde: wiki.egovmon.no

7

0   0

css


Cascading Style Sheets / Stilark. Teknologi brukt for design av nettsider. Skrifttyper, farger etc. bør beskrives i CSS ikke i (x)HTML.
Kilde: wiki.egovmon.no

8

0   0

doctype


En DOCTYPE er kort HTML-kode først på siden som sier hvilken versjon av HTML som blir brukt. DOCTYPE er nødvendig for at nettleserne skal vite hvordan dokumentet bør leses. Manglende eller ugyldig DOCTYPE gjør at nettsiden kan bli lest feil. Typisk eksempel på DOCTYPE er: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&q [..]
Kilde: wiki.egovmon.no

9

0   0

embed element


Et embed element kan brukes for å inkludere teknologi som ikke er (x)HTML eller CSS på en nettside. Typisk brukes embed for Flash eller Java applets. Generelt anbefales det å unngå Flash og Java applets siden disse er vanskelige å gjøre tilgjengelige. Hvis ikke er mulig å unngå Flash eller Java applets, bør disse inkluderes med OBJECT-tagg [..]
Kilde: wiki.egovmon.no

10

0   0

frame


Frames (eller rammer) er en teknologi for å vise flere nettsider samtidig. Typisk vises meny på venstresiden og hovednettsiden på høyre. Frames skaper problemer for folk med spesialverktøy samt søkemotorer slik som Google. Frames er lite brukt i dag og I neste versjon at HTML-standarden vil frames forsvinne.
Kilde: wiki.egovmon.no


For å vise alle 31 definisjoner, vennligst logg inn.