tsh.toi.no

Website:https://tsh.toi.no
Oppstemmer mottatt221
Nedstemmer mottatt179
Karma:43 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (781)

1

35 Thumbs up   21 Thumbs down

Motiv


Det som gir en person lyst til eller ønske om å utføre en handling.
Kilde: tsh.toi.no

2

26 Thumbs up   14 Thumbs down

velferd


Velferd omfatter levestandard og livskvalitet, dvs. det å ha rimelig inntekt, bolig, arbeid og utdanning og å oppnå å være aktiv, gi og motta kjærlighet, ha selvrespekt og ha en grunnstemning av glede [..]
Kilde: tsh.toi.no

3

16 Thumbs up   0 Thumbs down

tilfeldig


Umulig å forutsi nøyaktig. En hendelse er tilfeldig dersom den ikke er mulig å forutsi nøyaktig i tid og rom.
Kilde: tsh.toi.no

4

13 Thumbs up   5 Thumbs down

medvirkning


Deltakelse i offentlig planlegging fra befolkningen i sin alminnelighet. Medvirkning kan skje på flere måter, bl.a ved deltakelse på åpne møter og i arbeidsgrupper som har medlemmer både fra myndighet [..]
Kilde: tsh.toi.no

5

8 Thumbs up   0 Thumbs down

Lm


løpende meter.
Kilde: tsh.toi.no

6

6 Thumbs up   2 Thumbs down

Mobilitet


Evnen til å utnytte foreliggende transportmuligheter.
Kilde: tsh.toi.no

7

6 Thumbs up   7 Thumbs down

Samspill


Tilstand der de enkelte deltakerne (for eksempel trafikanter) tilpasser seg hverandre og dermed oppnår et godt felles resultat (for eksempel at trafikken flyter godt, konflikter og kollisjoner unngås) [..]
Kilde: tsh.toi.no

8

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontering


Omregning av framtidig nytte eller kostnader til nåverdi med en kalkulasjonsrente.
Kilde: tsh.toi.no

9

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Korttidsparkering


Parkering hvor maksimal tillatt parkeringstid er kortere enn en normal arbeidsdag.
Kilde: tsh.toi.no

10

4 Thumbs up   7 Thumbs down

Rampe


Forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss. Påkjøringsrampe: for trafikk til en hovedveg. Avkjøringsrampe: for trafikk fra en hovedveg.
Kilde: tsh.toi.no


For å vise alle 781 definisjoner, vennligst logg inn.