tsh.toi.no

Website:https://tsh.toi.no
Oppstemmer mottatt221
Nedstemmer mottatt178
Karma:42 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (781)

1

35   21

motiv


Det som gir en person lyst til eller ønske om å utføre en handling.
Kilde: tsh.toi.no

2

26   14

velferd


Velferd omfatter levestandard og livskvalitet, dvs. det å ha rimelig inntekt, bolig, arbeid og utdanning og å oppnå å være aktiv, gi og motta kjærlighet, ha selvrespekt og ha en grunnstemning av glede [..]
Kilde: tsh.toi.no

3

16   0

tilfeldig


Umulig å forutsi nøyaktig. En hendelse er tilfeldig dersom den ikke er mulig å forutsi nøyaktig i tid og rom.
Kilde: tsh.toi.no

4

13   5

medvirkning


Deltakelse i offentlig planlegging fra befolkningen i sin alminnelighet. Medvirkning kan skje på flere måter, bl.a ved deltakelse på åpne møter og i arbeidsgrupper som har medlemmer både fra myndighet [..]
Kilde: tsh.toi.no

5

8   0

lm


løpende meter.
Kilde: tsh.toi.no

6

6   2

mobilitet


Evnen til å utnytte foreliggende transportmuligheter.
Kilde: tsh.toi.no

7

6   7

samspill


Tilstand der de enkelte deltakerne (for eksempel trafikanter) tilpasser seg hverandre og dermed oppnår et godt felles resultat (for eksempel at trafikken flyter godt, konflikter og kollisjoner unngås) [..]
Kilde: tsh.toi.no

8

4   0

diskontering


Omregning av framtidig nytte eller kostnader til nåverdi med en kalkulasjonsrente.
Kilde: tsh.toi.no

9

4   2

korttidsparkering


Parkering hvor maksimal tillatt parkeringstid er kortere enn en normal arbeidsdag.
Kilde: tsh.toi.no

10

4   7

rampe


Forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss. Påkjøringsrampe: for trafikk til en hovedveg. Avkjøringsrampe: for trafikk fra en hovedveg.
Kilde: tsh.toi.no


For å vise alle 781 definisjoner, vennligst logg inn.