sparebank1.no

Oppstemmer mottatt11
Nedstemmer mottatt10
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (55)

1

2   0

aksjekurs


Prisen på en aksje
Kilde: sparebank1.no

2

2   0

kursmål


Brukes om aksjer i forbindelse med en analyse. Kursmålet er det nivået analytiker mener aksjen bør prises, på et gitt tidspunkt i fremtiden. Normalt er kursmålet enten på 6 eller 12 måneders sikt.
Kilde: sparebank1.no

3

1   2

analyser


Vurderinger av selskaper og markeder for å finne ut om disse er for høyt eller lavt priset. Som regel gis det en anbefaling i form av kjøp, nøytral eller salg og et kursmål. Kursmålet er det nivået analytiker mener aksjen bør prises på i fremtiden.
Kilde: sparebank1.no

4

1   1

gyldig


Det er vanlig å angi hvor lenge en ordre er gyldig både ved kjøp- og salgsordre.
Kilde: sparebank1.no

5

1   1

indeks


Angir en generell utvikling i aksjekursene for et bestemt utvalg aksjer som har noe til felles, f.eks. at de handles i samme land, samme bransje etc.
Kilde: sparebank1.no

6

1   0

kostpris


Angir hva man har betalt for aksjene man har i et selskap.
Kilde: sparebank1.no

7

1   0

osebx


Oslo Børs Benchmark Index, også kalt hovedindeksen på Oslo Børs, skal være en investbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs.
Kilde: sparebank1.no

8

1   0

reskontro


Oversikt over alle bevegelser inn og ut av konto.
Kilde: sparebank1.no

9

1   1

trigger


Et valgt verdinivå på en aksje som skal utløse en innlagt Stop-Loss ordre.
Kilde: sparebank1.no

10

0   0

anbefaling


Benyttes ved analyser av selskaper. Det finnes tre graderinger. Kjøp, nøytral eller salg.
Kilde: sparebank1.no


For å vise alle 55 definisjoner, vennligst logg inn.