sparebank1.no

Oppstemmer mottatt8
Nedstemmer mottatt10
Karma:-3 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (55)

1

2   0

aksjekurs


Prisen på en aksje
Kilde: sparebank1.no

2

1   2

analyser


Vurderinger av selskaper og markeder for å finne ut om disse er for høyt eller lavt priset. Som regel gis det en anbefaling i form av kjøp, nøytral eller salg og et kursmål. Kursmålet er det nivået analytiker mener aksjen bør prises på i fremtiden.
Kilde: sparebank1.no

3

1   1

gyldig


Det er vanlig å angi hvor lenge en ordre er gyldig både ved kjøp- og salgsordre.
Kilde: sparebank1.no

4

1   1

indeks


Angir en generell utvikling i aksjekursene for et bestemt utvalg aksjer som har noe til felles, f.eks. at de handles i samme land, samme bransje etc.
Kilde: sparebank1.no

5

1   0

kostpris


Angir hva man har betalt for aksjene man har i et selskap.
Kilde: sparebank1.no

6

1   0

reskontro


Oversikt over alle bevegelser inn og ut av konto.
Kilde: sparebank1.no

7

1   1

trigger


Et valgt verdinivå på en aksje som skal utløse en innlagt Stop-Loss ordre.
Kilde: sparebank1.no

8

0   0

anbefaling


Benyttes ved analyser av selskaper. Det finnes tre graderinger. Kjøp, nøytral eller salg.
Kilde: sparebank1.no

9

0   0

auksjon


Periode for ordreinnleggelse uten omsetning. Her opplever man ofte overlappende kurser etter hvert som kjøps og salgsordre legges inn. Børsen åpnes og avsluttes med en auksjon.
Kilde: sparebank1.no

10

0   0

bear-marked


Beskriver et marked som faller i verdi.
Kilde: sparebank1.no


For å vise alle 55 definisjoner, vennligst logg inn.