rockwool.no

Website:https://www.rockwool.no
Oppstemmer mottatt19
Nedstemmer mottatt8
Karma:10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (53)

1

12   2

lysåpning


Innvendig bredde mellom to stendere eller bjelker. For 48 mm trelast vil lysåpningen være 552 mm.
Kilde: rockwool.no

2

2   0

spikerslag


Trelekter som monteres inn som forsterkning mellom stenderverk for å sikre tilstrekkelig innfesting av plater, innredninger og lignende.
Kilde: rockwool.no

3

2   0

utlekting


Trelekter monterte på en konstruksjon for å skape mellomrom mellom to sjikt for utlufting av fuktighet / kondensvann.
Kilde: rockwool.no

4

1   0

dobbelt stenderverk


Ramme for veggkonstruksjon med to separate rekker med stendere, montert mellom separate topp- og bunnsviller.
Kilde: rockwool.no

5

1   0

losholt


Konstruksjonselement i bindingsverk og over døråpninger.
Kilde: rockwool.no

6

1   1

takstol


Fellesbetegnelse på frittspennende bærende fagverk- og rammekonstruksjon, som bærer yttertaket.
Kilde: rockwool.no

7

0   0

brannklasse


Bestemmes av bygningens risikoklasse, bruksområde og antall etasjer, angir krav til brannmotstand.
Kilde: rockwool.no

8

0   1

brannmotstand


Angir over hvor lang tid en konstruksjon kan motstå brann.
Kilde: rockwool.no

9

0   0

brannvegg


Bærende bygningsdel som skiller ulike bygninger med den hensikt å hindre brannspredning. Oppbygging av brannvegg skal svare til betegnelsen REIM 120 - ubrennbar.
Kilde: rockwool.no

10

0   0

byggfukt


Fuktoverskudd i nye bygningsmaterialer som må tillates å tørke ut, slik at det oppnås fuktlikevekt i bygningen.
Kilde: rockwool.no


For å vise alle 53 definisjoner, vennligst logg inn.