polisen.se

Website:https://polisen.se/
Oppstemmer mottatt9
Nedstemmer mottatt24
Karma:-16 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (186)

1

0   0

ordlista


Här har vi samlat några ord som ofta förekommer i texter om brott och brottslighet.
Kilde: polisen.se

2

0   0

anhållande


Frihetsberövande tvångsåtgärd av en person som är skäligen misstänkt för brott. Anhållande beslutas av åklagare. Frihetsberövandet gäller till dess att personen sätts på fri fot eller fram till häktning, vilket för närvarande måste ske inom tre dagar (24 kap. RB).
Kilde: polisen.se

3

0   0

anmält brott


Ett brott som anmälts och registrerats som brott av polis, tull eller åklagare i Sverige under redovisningsåret. Även brott som har ägt rum tidigare, men anmälts under redovisningsåret finns med i statistiken, liksom brott som anmälts i Sverige men begåtts utomlands.
Kilde: polisen.se

4

0   1

anstalt


Annan benämning på fängelse. Anstalterna är antingen öppna eller slutna beroende på graden av säkerhet. Säkerhetsmässigt delas de in i sex klasser. Klass A har högst säkerhet, exempelvis Kumla och Hall, klass B har näst högst säkerhet, till exempel Tidaholm och Norrtälje, etcetera. Alla säkerhetsklasser till och med klass E är slut [..]
Kilde: polisen.se

5

0   0

avvikelse


En klient har lämnat anstaltsområdet utan tillstånd (rymning) eller har inte återkommit till anstalten efter att ha haft tillstånd att under en viss tid vistas utanför anstaltsområdet med eller utan tillsyn av personal.
Kilde: polisen.se

6

0   0

beläggning


Antal klienter, inklusive personer på permission och korttidsfrånvarande, det vill säga de som upptar en plats i anstalt. Beläggningen används ofta för att mäta hur många som befinner sig i anstalt vid ett visst tillfälle, så kallad tvärsnittsstatistik.
Kilde: polisen.se

7

0   0

brb


se Brottsbalken
Kilde: polisen.se

8

0   0

brott


Ett brott är en handling eller underlåtenhet att handla som är belagd med straff i svensk lag.
Kilde: polisen.se

9

0   0

brott mot person


Brott mot brottsbalkens 3–7 kapitel, till exempel mord, misshandel, ofredande och sexualbrott.
Kilde: polisen.se

10

0   0

brottsbalken


Här ingår de mest välbekanta brotten, ordnade i olika kategorier, till exempel brott mot person, och brott mot förmögenhet. I brottsbalken anges också straffskalorna för brotten. År 1965 ersatte brottsbalken 1864 års strafflag.
Kilde: polisen.se


For å vise alle 186 definisjoner, vennligst logg inn.