onetoone.as

Website:https://onetoone.as/
Oppstemmer mottatt44
Nedstemmer mottatt48
Karma:-3 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (232)

1

10   4

layout


Anvisning for utformingen av en trykksak, f.eks. plassering av elementene i en annonse eller liknende.
Kilde: onetoone.as

2

5   4

paginere


Forsyne en side med sidetall.
Kilde: onetoone.as

3

3   2

korrektur


Avtrykk av satsarbeid. Trykkeriet lager først en huskorrektur, hvor sats og manus sammenliknes og leses før korrektur sendes kunden. Når siste korrektur er forelagt og lest av kunden, er trykkeriet bare ansvarlig for eventuelle senere tilkomne feil.
Kilde: onetoone.as

4

2   3

kalibrere


Justering av et instrument til et på forhånd definert utgangspunkt, for at instrumentet skal gjengi riktige verdier.
Kilde: onetoone.as

5

2   3

plot


Plotet utskrift av siste korrektur fra de rippede dataene/trykkfilene. Gjerne i 1:1 størrelse og ferdig falset.
Kilde: onetoone.as

6

2   0

raster


Linjemønster som deler opp et reprodusert bilde i punkter.
Kilde: onetoone.as

7

2   1

strøk


Det antall ganger et ark er falset.
Kilde: onetoone.as

8

2   2

vignett


Illustrasjon på mindre bredde enn satsen, eller ornament av begrenset størrelse.
Kilde: onetoone.as

9

1   1

faktor


Avdelingsleder eller formann i grafisk bedrift. Falsemaskin
Kilde: onetoone.as

10

1   0

fiber


Cellulose eller tremassefiber som papir er bygget opp av.
Kilde: onetoone.as


For å vise alle 232 definisjoner, vennligst logg inn.