nmbu.no

Website:https://www.nmbu.no
Oppstemmer mottatt23
Nedstemmer mottatt50
Karma:-26 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (120)

1

9 Thumbs up   4 Thumbs down

kvalifikasjon


Fullført utdanning som gir rett til vitnemål for grad/tittel
Kilde: nmbu.no

2

3 Thumbs up   10 Thumbs down

emne


Undervisningsenheten. Den minste enheten det kan avlegges eksamen i som fører til en endelig karakter og som er tillagt et antall studiepoeng etter forventet arbeidsmengde.
Kilde: nmbu.no

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aktivitet


De rutiner og tiltak med definerte ansvarsforhold som skal sørge for at kvalitetskravet oppnås.
Kilde: nmbu.no

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Doktorgradsavhandling


Gradsoppgave. Et selvstendig vitenskapelig forskningsarbeid under veiledning og med fordypning innenfor studentes fagområde. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og oppfylle internasjonale standarder innen fagområdet. Se også PhD.
Kilde: nmbu.no

5

1 Thumbs up   13 Thumbs down

fordypning


En samling emner fra ett eller nært beslektede fagområder tilsvarende 80 stp på 100 eller 200 nivå, som er sammensatt slik at de gir en bred innføring i faget og kvalifiserer for opptak på bestemte masterstudier.
Kilde: nmbu.no

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

individuell utdanningsplan


Den individuelle delen av et utdanningsplan hvor studenten selv planlegger sitt studieløp.
Kilde: nmbu.no

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

KSU


Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten.
Kilde: nmbu.no

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Overordnet ansvarlig


De personer eller enheter som er ansvarlige for å påse at overordnet mål for kvalitetsområdet nås.
Kilde: nmbu.no

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

praktisk prøve


Praktisk prøve med eller uten ekstern sensur som inngår i den endelige karakteren i emnet (lab-eksamen)
Kilde: nmbu.no

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

student


Person med studierett ved UMB.
Kilde: nmbu.no


For å vise alle 120 definisjoner, vennligst logg inn.