nmbu.no

Website:https://www.nmbu.no
Oppstemmer mottatt20
Nedstemmer mottatt29
Karma:-10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (120)

1

9   3

kvalifikasjon


Fullført utdanning som gir rett til vitnemål for grad/tittel
Kilde: nmbu.no

2

1   0

aktivitet


De rutiner og tiltak med definerte ansvarsforhold som skal sørge for at kvalitetskravet oppnås.
Kilde: nmbu.no

3

1   0

doktorgradsavhandling


Gradsoppgave. Et selvstendig vitenskapelig forskningsarbeid under veiledning og med fordypning innenfor studentes fagområde. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og oppfylle internasjonale standarder innen fagområdet. Se også PhD.
Kilde: nmbu.no

4

1   4

emne


Undervisningsenheten. Den minste enheten det kan avlegges eksamen i som fører til en endelig karakter og som er tillagt et antall studiepoeng etter forventet arbeidsmengde.
Kilde: nmbu.no

5

1   11

fordypning


En samling emner fra ett eller nært beslektede fagområder tilsvarende 80 stp på 100 eller 200 nivå, som er sammensatt slik at de gir en bred innføring i faget og kvalifiserer for opptak på bestemte masterstudier.
Kilde: nmbu.no

6

1   0

individuell utdanningsplan


Den individuelle delen av et utdanningsplan hvor studenten selv planlegger sitt studieløp.
Kilde: nmbu.no

7

1   0

ksu


Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten.
Kilde: nmbu.no

8

1   1

overordnet ansvarlig


De personer eller enheter som er ansvarlige for å påse at overordnet mål for kvalitetsområdet nås.
Kilde: nmbu.no

9

1   0

student


Person med studierett ved UMB.
Kilde: nmbu.no

10

1   1

studieretning


Fagområde innen et studieprogram som det tilbys strukturert spesialisering i, beskrevet i studiets studieplan.
Kilde: nmbu.no


For å vise alle 120 definisjoner, vennligst logg inn.