morild.org

Oppstemmer mottatt5
Nedstemmer mottatt0
Karma:4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (21)

1

3   0

personlighet


er hvordan en person har utviklet et mønster av tanker, følelser og handlinger. Personligheten vises i forhold til andre mennesker og er en del av personens selvoppfatning. Andre ord som henger sammen med personlighet er selvbilde og selvtillit.
Kilde: morild.org

2

2   0

bulimi


er navnet på en spiseforstyrrelse som kjennetegnes ved enorm ”sultfølelse”. Stort matinntak resulterer i at personen kan kaste opp etterpå. Noen kan veksle mellom å ha anorektiske og bulimiske perioder. Felles for spiseforstyrrelser er et anstrengt forhold til mat og kropp.
Kilde: morild.org

3

0   0

angst


er en sterk, ofte uforklarlig, urofølelse som ikke er knyttet til en konkret faresituasjon. Tegnene kan være bekymringer, pustevansker, hjertebank, problemer med å sove og rastløshet. Det er vanlig å være engstelig for noe som kan være farlig, men når det hindrer en person i å gjøre hverdagslige oppgaver kan personer trenge hjelp med å m [..]
Kilde: morild.org

4

0   0

anoreksi


er en spiseforstyrrelse. Det kan være en intens redsel for å legge på seg, selv om personen går ned i vekt. Behandling er ofte nødvendig hvis personen nekter å spise over lang tid.  
Kilde: morild.org

5

0   0

bipolar lidelse


er navnet på en sykdom som kjennetegnes av veksling mellom to motsatte følelser, depresjon og mani. Denne lidelsen ble tidligere kalt manisk depressiv lidelse. Depresjonsperioden er preget av tristhet, tomhetsfølelse, søvnproblemer og apati, mens den maniske perioden preges av høyt tempo og aktivitetsnivå.
Kilde: morild.org

6

0   0

diagnose


er navnet på sykdommen. Magesår er en diagnose, depresjon en annen.
Kilde: morild.org

7

0   0

paranoia


er et uttrykk for forstyrret tankegang. En paranoid person føler seg ofte forfulgt eller har vrangforestillinger. De kan tro som eksempel, at alle visker bak ryggen eller følger etter vedkommende.
Kilde: morild.org

8

0   0

personlighetsforstyrrelse


er en forstyrrelse av hvordan en person ser på seg selv. Det finnes mange forskjellige former. Noen kan tro at alle andre ser ned på dem, andre kan tro at de greier alt bedre enn andre. Mange er svært umodne og ustabile i humøret. Når en har en personlighetsforstyrrelse vil dette i varierende grad påvirke kontakten med andre mennesker. De kom [..]
Kilde: morild.org

9

0   0

psykisk


er det som gjelder sjelelivet, tankene og følelsene. Psykiske og fysiske reaksjoner henger sammen.
Kilde: morild.org

10

0   0

psykisk sykdom


eller psykisk lidelse preges av at opplevelser, følelser og handlinger til en person er forandret eller i ubalanse. Når forandringen blir et problem for personen selv eller omgivelsene kan det kalles en psykisk sykdom. Behov for hjelp eller behandling vil variere.
Kilde: morild.org


For å vise alle 21 definisjoner, vennligst logg inn.