jernbaneverket.no

Oppstemmer mottatt4
Nedstemmer mottatt5
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (79)

1

1   0

blokkstrekning


En sporstrekning der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen.
Kilde: jernbaneverket.no

2

1   0

linjeblokk


System som hindrer mer enn ett tog i å kjøre inn på en definert togstrekning.
Kilde: jernbaneverket.no

3

1   0

motorvognsett


Tog som består av motorvogn og styrevogn, eventuelt med mellomvogner.
Kilde: jernbaneverket.no

4

1   1

åk


Oppheng for kontaktledninger som spenner over flere spor.
Kilde: jernbaneverket.no

5

0   0

du er her


Forside
Kilde: jernbaneverket.no

6

0   0

apparatskap


Skap som står ved signalanlegg og som inneholder diverse utstyr, eksempelvis kabelavslutninger.
Kilde: jernbaneverket.no

7

0   0

asynkronmotor


En relativt enkelt oppbygd, lett og robust lokomotivmotor der spenning og frekvens til motoren reguleres ved hjelp av mikroprosessor.
Kilde: jernbaneverket.no

8

0   0

baliser


Anordning med reflektorer som festes på svillene ved signalanlegg, og som benyttes til å angi togenes posisjon og signalbeskjed til lokomotivet.
Kilde: jernbaneverket.no

9

0   0

blokkpost


Skillet mellom to blokkstrekninger.
Kilde: jernbaneverket.no

10

0   0

blokktelefon


Telefon på stasjoner og blokkposter for direkte kontakt med togleder.
Kilde: jernbaneverket.no


For å vise alle 79 definisjoner, vennligst logg inn.