jernbaneverket.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt7
Nedstemmer mottatt16
Karma:-10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (79)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

returstrøm


Strømmen som går tilbake fra lokomotiv/trekkraftenhet til omformerstasjon.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blokkstrekning


En sporstrekning der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

linjeblokk


System som hindrer mer enn ett tog i å kjøre inn på en definert togstrekning.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

motorvognsett


Tog som består av motorvogn og styrevogn, eventuelt med mellomvogner.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

overbygning


Skinner, sporveksler, sviller og ballast. Hviler på underbygningen.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

åk


Oppheng for kontaktledninger som spenner over flere spor.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

du er her


Forside
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

apparatskap


Skap som står ved signalanlegg og som inneholder diverse utstyr, eksempelvis kabelavslutninger.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asynkronmotor


En relativt enkelt oppbygd, lett og robust lokomotivmotor der spenning og frekvens til motoren reguleres ved hjelp av mikroprosessor.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

baliser


Anordning med reflektorer som festes på svillene ved signalanlegg, og som benyttes til å angi togenes posisjon og signalbeskjed til lokomotivet.
Kilde: jernbaneverket.no (offline)


For å vise alle 79 definisjoner, vennligst logg inn.