internsikringsbloggen.no

Oppstemmer mottatt8
Nedstemmer mottatt14
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (43)

1

2   7

kartlegging


Kartlegg bedriften med tanke på risiko. En enkel risikoanalyse kan bestå i stille tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje?
Kilde: internsikringsbloggen.no

2

2   1

trygghet


Det er viktig å skille mellom følt og virkelig sikkerhet. Sikkerhetsanalyser kan avdekke om sikkerheten og dermed tryggheten er reell eller bare følt. Ut i fra dette kan en ta de grepene som er nødvendige for at en skal ha en virkelig trygghet.
Kilde: internsikringsbloggen.no

3

2   1

forebygge


Å forebygge er arbeid der en sikrer seg mot avvik, ulykke eller skade.
Kilde: internsikringsbloggen.no

4

2   0

ergonomi


Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.
Kilde: internsikringsbloggen.no

5

0   0

hms


Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.
Kilde: internsikringsbloggen.no

6

0   0

hms-oppsett


Tilpassing av hms system, slik at en følger kravene som blir stillt.
Kilde: internsikringsbloggen.no

7

0   0

risiko


Hva slags risiko det er snakk om, vil variere fra bedrift til bedrift. Det kan dreie seg om belastningslidelser, støy, konflikter, kjemikalier, farlige maskiner osv.
Kilde: internsikringsbloggen.no

8

0   0

ulykke


Ulykke er en plutselig og tilfeldig hendelse som forårsaker større skade eller et uhell av alvorlig karakter for eksempel en ulykke med stort omfang. Felles for hendelser som karakteriseres som ulykker er at personer skades eller dør. Ulykkeshendelser er uforutsigbare, uvanlige og utilsiktede og har ikke åpenbare eller tilsiktede årsaker. I et [..]
Kilde: internsikringsbloggen.no

9

0   0

skade


En skade er en ødeleggelse av enten mennesker eller fast eiendom.
Kilde: internsikringsbloggen.no

10

0   0

sikring


Å sikre er en måte å beskytte seg mot avvik eller ulykke.
Kilde: internsikringsbloggen.no


For å vise alle 43 definisjoner, vennligst logg inn.