hvaer.scientologi.no

Website:http://hvaer.scientologi.no
Oppstemmer mottatt9
Nedstemmer mottatt20
Karma:-10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (121)

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

realitet


det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett en enighet om at det vi er enige om skal være virkelig, er virkelig.
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

smi


forkortelse for Scientology Missions International (Scientologimisjonene Internasjonalt). Se kapittel 22
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aberrasjon


et avvik fra rasjonell tanke eller atferd. Det betyr i realiteten å feile, å gjøre feil, eller mer spesifikt å ha fastlåste ideer som ikke er sanne. Ordet brukes også i sin vitenskapelige betydning. Det betyr å avvike fra en rett linje. Hvis en linje skulle ha gått fra A til B, og den så er aberrert, ville den gå fra A til et annet punkt, til et an [..]
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

determinisme


evnen til å styre eller bestemme retningen av noe eller noens handlinger. Når noe er gjort «på ens egen determinisme», er det forårsaket av personen selv, ikke en kraft utenfor vedkommende.
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

intensiv


et intensiv defineres som 12 1/2 eller 25 timers auditering, levert samlet i løpet av en uke eller i løpet av flere uker, fastsatt etter et skjema.
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


evnen til å starte, endre og stoppe noe. Man klarer seg godt i tilværelsen i den grad man kan starte, endre eller stoppe ting og mennesker i ens omgivelser. En bilfører som ikke kan utøve kontroll over en bil ved å starte den, kjøre denogstoppe den når han ønsker, vil sannsynligvis komme ut for ulykker. En person som kan kontrollere en bil, vil der [..]
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

postulat


en konklusjon, beslutning eller løsning som man selv kommer fram til for å løse et problem, for å legge et mønster for framtiden eller for å oppløse tidligere framgangsmåter. En person sier for eksempel: «Jeg liker Ford Escort-modellen. Jeg vil aldri kjøre i andre biler.» Flere år senere, når han ikke lenger er bevisst dette postulatet, vil han und [..]
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

able


et akronym for Association for Better Living and Education International. Se kapittel 31
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

affinitet


graden av å like, hengivenhet eller mangel på samme. Det er følelsen av kjærlighet eller å kunne like noe eller noen.
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

affinitet-realitet-kommunikasjon-trekanten


en trekant som symboliserer at affinitet, realitet og kommunikasjon (engelsk: communication) sammen fører til forståelse. Ingen av trekantens hjørner kan forsterkes uten at de to andre hjørnene samtidig blir forsterket, og ingen av hjørnene kan svekkes uten at de to andre også svekkes. Se kapittel 4
Kilde: hvaer.scientologi.no (offline)


For å vise alle 121 definisjoner, vennligst logg inn.