hit.no

Oppstemmer mottatt7
Nedstemmer mottatt9
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (20)

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Undervisning


All faglig virksomhet rettet mot studentene for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Kilde: hit.no

2

1 Thumbs up   8 Thumbs down

emne


Begrepet dekker den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studie-program eller en grad. Et emne vurderes særskilt, og sluttkarakteren blir ført på vitnemål/karakterutskrift. (Eksamensforskriften ved HiT)
Kilde: hit.no

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Fagplan


Fagplan benyttes som betegnelse på det spesifikke utdanningsopplegget ved høgskolen, og er basert på nasjonale rammeplaner. Fagplanen skal beskrive faglig innhold med pensumlitteratur, vurderingsformer, krav for å gå opp til eksamen, studieprogrammets organisering og progresjon, eventuelle praksisformer, samt forhold mellom teori og praksis. (Eksam [..]
Kilde: hit.no

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aggregering


av kvalitative data betyr en bearbeidet og forenklet videreføring av hovedinnhold, hovedtendenser og spesielle utslag i de kvalitative vurderingene, dvs. en fortolkende oppsummering. (NNR-rapport 08/2002).
Kilde: hit.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aggregering av kvantitative


data betyr oppsummering av data fra ett nivå til ett eller flere høyere nivåer.
Kilde: hit.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emnebeskrivelse


Emnebeskrivelser gjelder de enkelte emner et studieprogram er sammensatt av, og gir en nærmere beskrivelse av innhold, læringsmål, organisering,
Kilde: hit.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emnekarakter


er karakteren for et emne, og skal føres på vitnemål/karakterutskrift. Karakteren framkommer som et vektet gjennomsnitt av delkarakterene i vedkommende emne, der slike delkarakterer benyttes. (Eksamensforskriften ved HiT)
Kilde: hit.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eksamen


Som eksamen regnes det samlede vurderingsgrunnlaget som fører fram til en karakter. (Eksamensforskriften ved HiT)
Kilde: hit.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eksámen


Som eksamen regnes det samlede vurderingsgrunnlaget som fører fram til en karakter. (Eksamensforskriften ved HiT)
Kilde: hit.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekstern evaluering


(ofte kalt audit) brukes om et evaluerende ettersyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid. Evalueringsobjektet er her kvalitetsarbeidet og ikke selve utdanningskvaliteten. Den eksterne evalueringen har vært rettet mot ledelses- og institusjonsnivået. Den tar hensyn til den variasjon som eksisterer i institusjonenes kvalitetsarbeid. Dermed tar [..]
Kilde: hit.no


For å vise alle 20 definisjoner, vennligst logg inn.