hageniboks.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt26
Nedstemmer mottatt14
Karma:11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (50)

1

9 Thumbs up   1 Thumbs down

Klima


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 25/01/2014Klima kan beskrives som gjennomsnittsværet for et gitt geografisk område målt over tid. Klima omfatter temperatur, nedbør, luftfuktighet,lufttrykk og vind.
Kilde: hageniboks.no

2

7 Thumbs up   6 Thumbs down

Vekstsesong


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 14/03/2014Vekstsesongen regnes som den perioden i året der middeltemperaturen er over 5°C, og er rett og slett den perioden av året der de fleste planter kan være i vekst. Rundt denne temperaturen klarer plantene å oppnå en netto fotosyntese. Netto fotosyntese er når fotosyntesen er så effektiv at den akkumulerer et ove [..]
Kilde: hageniboks.no

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Celleånding


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 14/03/2014Celleånding kan forklares som fotosyntesen i revers. Om dette ikke gjør deg så mye klokere skal jeg gjøre et forsøk på å forklare deg celleånding på en enkel måte fordi dette er en biologisk prosessen som er avgjørende for livet for de fleste organismer.Celleånding er en kjemisk prosess som foregår i alle leve [..]
Kilde: hageniboks.no

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Kompost


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 25/03/2014Stedet der vi legger hage- og/eller husholdningsavfall for at det skal brytes ned, eller komposteres, til moden kompost som vi kan bruke som jordforbedringsmiddel. Komposten kan være en åpen haug på bakken, i en binge av metall eller tre, eller i en lukket (og av og til isolert) beholder. Hva du skal komposter [..]
Kilde: hageniboks.no

5

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Organisk materiale


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 25/03/2014Organisk materiale i jord er alt som stammer fra levende organismer; for eksempel delvis nedbrutt materiale fra døde planter og dyr. Det organiske materialet brytes ned av mikroorganismer i jorda og frigjør da mineraler og næring til plantene. Fruktbar jord trenger derfor jevn tilføring av organisk materiale. [..]
Kilde: hageniboks.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Glukose


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 15/03/2014Glukose er et karbohydrat som dannes i planter under fotosyntesen. Glukosen brytes ned med celleåndingen i plantene, og frigjør da energi som brukes i ulike livsprosesser.
Kilde: hageniboks.no

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Klorofyll


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 14/03/2014Det er klorofyllet som gjør fotosyntesen mulig. Klorofyll er det grønne pigmentet som finnes i alle grønne plantedeler. Klorofyllet finnes inne i planteceller, absorberer energi fra lys og bruker dette til å forvandle CO2 og vann til glukose og oksygen.
Kilde: hageniboks.no

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Transpirasjon


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 15/03/2014Når rota tar opp vann og mineraler skal dette føres videre opp i planten. Denne transporten kalles transpirasjonsstrømmen og kan sammenlignes med det som skjer når vann suges opp i et sugerør; vann fordamper fra planten gjennom spalteåpningene og fører til et undertrykk i vedvevet. Undertrykket suger vannet op [..]
Kilde: hageniboks.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avmodning


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 26/03/2014Avmodning er prosessen der flerårige planter gjør seg klare til vinteren. Veksten stopper opp og næringsstoffer sendes fra bladene ned til rota for lagring til neste år. Avmodning styres av tempreratur, daglengde og næringstilgang.Det er viktig å gi plantene tid til avmodning for å sikre best overvintring. En [..]
Kilde: hageniboks.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Drenering


Tekst: Susanne Hjertø Wiik · 25/01/2014Drenering er å lede vann bort fra jord, enten det er i i hagen, i naturen eller i en krukke. Noen jordarter drenerer godt av seg selv, spesielt sandjord, mens andre jordarter, for eksempel tung leirjord, trenger forbedring for å gi optimale forhold for de fleste planter.
Kilde: hageniboks.no


For å vise alle 50 definisjoner, vennligst logg inn.