goto.glocalnet.net

Oppstemmer mottatt8
Nedstemmer mottatt28
Karma:-19 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (371)

1

1   2

faktor


Tal eller annat uttryck som ingår i en multiplikation. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder göra.
Kilde: goto.glocalnet.net

2

1   1

triangel


Månghörning med tre sidor och vinkelsumman 180° (etthundraåttio grader). Det som finns innanför sidorna kallas triangelområde. Ordet triangel kommer av två latinska ord som betyder tre respektive hörn, vinkel.
Kilde: goto.glocalnet.net

3

1   0

konstant


”Något vars värde inte förändras.” En konstant är vanligen ett tal men kan också vara en bokstav i en algebraisk term. Motsatsen till en konstant är en variabel (egenskap, något som kan anta olika värden). Ordet konstant kommer av ett latinskt ord som betyder stå fast. Se också polynom.
Kilde: goto.glocalnet.net

4

1   2

kontinuerlig


Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder fortsätta utan avbrott.
Kilde: goto.glocalnet.net

5

1   0

milli


Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 0,001 (en tusendel). Det betecknas m och kommer av ett latinskt ord som betyder tusen. Som tiopotens skrivs det 10–3 (tio upphöjt till minus tre) som är detsamma som Ex: 1 mm = 1 millimeter = 0,001 m (en tusendels meter).
Kilde: goto.glocalnet.net

6

1   2

normal


Linje som är vinkelrät mot en annan linje eller mot en sträcka. Går linjen genom mittpunkten för en sträcka kallas den mittpunktsnormal.
Kilde: goto.glocalnet.net

7

1   0

område


En plan yta som begränsas åt alla håll; den har de två dimensionerna längd och bredd. Utförligare säger man plant område. Ett (plant) område ska skiljas från rymdområde, som har de tre dimensionerna längd, bredd och djup (höjd). Se också geometriska grundbegrepp.
Kilde: goto.glocalnet.net

8

1   1

utfall


Ett utfall är i sannolikhetsläran ett möjligt resultat av ett slumpmässigt försök.
Kilde: goto.glocalnet.net

9

0   0

riktningskoefficient


Tal som anger lutningen av en (rät) linje i ett koordinatsystem. Se vidare linjens ekvation.
Kilde: goto.glocalnet.net

10

0   0

relativt fel


Felet delat med det närmevärde (det ungefärliga värde) en mätning gett. Se vidare fel.
Kilde: goto.glocalnet.net


For å vise alle 371 definisjoner, vennligst logg inn.