goto.glocalnet.net

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt14
Nedstemmer mottatt30
Karma:-17 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (371)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

milli


Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 0,001 (en tusendel). Det betecknas m och kommer av ett latinskt ord som betyder tusen. Som tiopotens skrivs det 10–3 (tio upphöjt till minus tre) som är detsamma som Ex: 1 mm = 1 millimeter = 0,001 m (en tusendels meter).
Kilde: goto.glocalnet.net

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

faktor


Tal eller annat uttryck som ingår i en multiplikation. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder göra.
Kilde: goto.glocalnet.net

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fakultet


Produkten av 1·2·3· . . .·n skrivs vanligen n! som läses ”n fakultet”. Ordet fakultet kommer av ett latinskt ord som betyder förmåga.
Kilde: goto.glocalnet.net

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

prisma


Kropp där två av begränsningsytorna är basytor (som är månghörningsområden) och de övriga är sidoytor (som är parallellogramområden). Sidoytorna är minst tre. Ordet prisma kommer av ett grekiskt ord som betyder det söndersågade.
Kilde: goto.glocalnet.net

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Triangel


Månghörning med tre sidor och vinkelsumman 180° (etthundraåttio grader). Det som finns innanför sidorna kallas triangelområde. Ordet triangel kommer av två latinska ord som betyder tre respektive hörn, vinkel.
Kilde: goto.glocalnet.net

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hoja


Äldre ord för avrunda uppåt. Se vidare avrundning.
Kilde: goto.glocalnet.net

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Höja


Äldre ord för avrunda uppåt. Se vidare avrundning.
Kilde: goto.glocalnet.net

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Konstant


”Något vars värde inte förändras.” En konstant är vanligen ett tal men kan också vara en bokstav i en algebraisk term. Motsatsen till en konstant är en variabel (egenskap, något som kan anta olika värden). Ordet konstant kommer av ett latinskt ord som betyder stå fast. Se också polynom.
Kilde: goto.glocalnet.net

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

kontinuerlig


Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder fortsätta utan avbrott.
Kilde: goto.glocalnet.net

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

normal


Linje som är vinkelrät mot en annan linje eller mot en sträcka. Går linjen genom mittpunkten för en sträcka kallas den mittpunktsnormal.
Kilde: goto.glocalnet.net


For å vise alle 371 definisjoner, vennligst logg inn.