gjesdalbrassband.no

Oppstemmer mottatt19
Nedstemmer mottatt33
Karma:-15 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (116)

1

4   5

harmoni


Den akkordiske eller vertikale strukturen i et musikkstykke, i motsetning til melodi som representerer den horisontale strukturen. Måten akkorder etterfølger hverande i et gitt stykke blir referert til som akkord-progresjon.
Kilde: gjesdalbrassband.no

2

3   12

motiv


En gjengående og gjenkjennelig rytme, melodi eller harmonisk ide. Et motiv kan også være en del av en større frase, tema eller melodi.
Kilde: gjesdalbrassband.no

3

2   0

a capella


(it. i kapellet) Korall-musikk sunget uten akkompagnement av instrumenter.
Kilde: gjesdalbrassband.no

4

1   0

canon


(lat. styre) Den strengeste form for kontrapunkt. Etter en melodis utgangspunkt i en stemme, må alle påfølgende stemmer immitere den eksakte melodien (note for note), eller med bare minimale forandringer. Melodien må komponeres slik at den lyder riktig når den blir spilt opp imot seg selv. Imitasjonen kan begynne i en annen tonehøyde, men da [..]
Kilde: gjesdalbrassband.no

5

1   0

crescendo


(it. økende)Indikerer en gradvis økning i volumet. Kan indikeres ved bruk av et symbol kalt hårpinne (&lt eller forkortes til "cresc".
Kilde: gjesdalbrassband.no

6

1   2

dynamikk


Gradene av volum i musikken. Også ordene, forkortelsene og symbolene som brukes for å indikere gradene av volum. Piano (rolig) og forte (høy) er mest vanlige.
Kilde: gjesdalbrassband.no

7

1   1

forte


Sterkt
Kilde: gjesdalbrassband.no

8

1   1

homofon


i
Kilde: gjesdalbrassband.no

9

1   0

imitasjon


Den overlappende repetisjon av en melodi av to eller flere stemmer. En teknikk i den polyfoniske komposisjon.
Kilde: gjesdalbrassband.no

10

1   0

kontrapunkt


Kunsten å kombinere to eller flere musiklaske linjer som skal spilles eller synges samtidig. Disse linjene kan man si er kontapunktiske i forhold til hverandre. Termen kan på noen måter sies å være synonymt med polyfoni, selv om kontrapunkt er mest brukt om barokk-musikk, og polyfoni for musikken fra middelalderen og renessansen. Kontrapunktis [..]
Kilde: gjesdalbrassband.no


For å vise alle 116 definisjoner, vennligst logg inn.