fno.no

Website:https://www.finansnorge.no/
Oppstemmer mottatt26
Nedstemmer mottatt9
Karma:16 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (23)

1

13 Thumbs up   2 Thumbs down

Forsikringspremie


Prisen du må betale for en forsikring. Premie høres kanskje litt rart ut. Du får jo ikke akkurat noen premie når du må betale for noe. Men ordet kommer fra engelsk, hvor premium kan bety pris.
Kilde: fno.no

2

5 Thumbs up   3 Thumbs down

Gebyr


Priser du betaler for de ulike banktjenestene. Et gebyr skal stå i rimelig forhold til hva det koster å produsere tjenesten.
Kilde: fno.no

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Pantelån


Vanligste form for boliglån. Lånet gis med pant i fast eiendom, dvs. vanligvis den boligen som du har finansiert ved hjelp av et lån.
Kilde: fno.no

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenandel


Den delen av skaden du må betale selv. Egenandel brukes for å avskjære de minste skadesakene. De koster mye i saksbehandling. Skulle absolutt alle skadesaker saksbehandles og erstattes, ville det bli svært fordyrende og forsikringspremien ville økt for alle.
Kilde: fno.no

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Fullverdiforsikring


Betyr at boligen din er forsikret for sin fulle verdi, dvs hva det vil koste å bygge det opp igjen hvis det brenner helt ned. La oss si at forsikringsselskapet har beregnet husets fullverdi til 1. million kroner. Selv om det skulle koste mer enn 1 million å bygge opp igjen huset, får du likevel full erstatning fordi det er forsikringsselskapets ans [..]
Kilde: fno.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Skadelidte


Den som er rammet av et forsikringstilfelle (se dette).
Kilde: fno.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkorting av erstatning


Dersom det skjer en skade som ikke ville skjedd dersom du hadde fulgt sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen (se dette), kan du risikere å få avkortet, eller nedsatt erstatningen. Et eksempel kan være at det oppstår brann, du får ikke slukket brannen fordi du ikke hadde brannslange.
Kilde: fno.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aldersfradrag


Fradrag eller reduksjon i erstatningen som brukes når en skadd eller stjålet gjenstand begynner å bli gammel. For eksempel regnes en sykkel som ny i de tre første årene og du får erstattet det den kostet deg. Er den mer enn tre år gammel er den ikke så mye verd lenger og du får ikke full erstatning.
Kilde: fno.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-faktura


Elektronisk fakturering (e-faktura) er bankenes løsning for elektronisk formidling og presentasjon av regninger rett i nettbanken. Løsningen gjør det enklere for kundene å motta, holde oversikt over og betale regninger i nettbanken. For bedriftene blir det også enklere å følge opp innbetalinger fra kundene.
Kilde: fno.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Effektiv rente


Den renten man betaler når alle lånekostnadene, det vil si gebyrer, provisjoner og andre kostnader er tatt med. Den effektive renten er høyere enn den renten som oftest oppgis (den nominelle renten). Bankene oppgir både nominell og effektiv rente når man tar opp et lån.
Kilde: fno.no


For å vise alle 23 definisjoner, vennligst logg inn.