digme.no

Website:http://www.digme.no
Oppstemmer mottatt11
Nedstemmer mottatt9
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (154)

1

2   0

konvergens


I utgangspunket en fagterm fra matematikk og biologi. Ofte brukt for å beskrive teknologier eller marked som smelter sammen. I mange sammenhenger brukes ordet konvergens om sammensmeltingen av områdene informasjonsteknologi, telekommunikasjon og massemedier.
Kilde: digme.no

2

1   0

søketjeneste


En tjeneste som gir mulighet til å søke i en database av lenker til nettsider. Databasen vanligvis er bygget opp av en søkemotor. På engelsk kalles dette gjerne for en search engine.
Kilde: digme.no

3

1   0

sertifikat


I forbindelse med elektronisk eller digital signatur er betegner dette en kopling mellom signaturverifikasjonsdata og undertegner som bekrefter undertegners identitet og er signert av sertifikatutsteder. Signaturverifikasjonsdata kan f.eks. være en offentlig nøkkel.
Kilde: digme.no

4

1   2

undp


United Nations Development Programme.
Kilde: digme.no

5

1   0

serp


Resultatside fra en søketjeneste (Search Engine Result Page). Dette er en side søketjenesten genererer som svar på en forespørsel fra en bruker.
Kilde: digme.no

6

1   1

oecd


Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (The Organisation for Economic Co-operation and Development)
Kilde: digme.no

7

1   0

obi


Open buying on the Internet.
Kilde: digme.no

8

1   0

cpm


Brukes i to forskjellige betydninger: Cost per Mille (pris per tusen), i e-handel brukt i forbindelse med visninger av bannerannonser. Corporate Performance Management, en samlebetegnelse som dekker analyse- og rapporterings- og styringsverktøy.
Kilde: digme.no

9

1   2

søkemotor


Se søketjeneste.
Kilde: digme.no

10

1   0

ssl


Secure Sockets Layer. En protokoll utviklet av Netscape.
Kilde: digme.no


For å vise alle 154 definisjoner, vennligst logg inn.